Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường

07/04/2017 14:55:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh chỉ số giá tiêu dùng (chỉ số chung) tháng 3 năm 2017 so với tháng 02/2017 giảm 0,88%.

Tăng cường thực hiện theo dõi sát diễn biến cung cầu và tình hình giá cả thị trường những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

Trong đó, các nhóm hàng tác động giảm nhẹ để chỉ số chung của tháng 3/2017 so với tháng 02/2017 là: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,8%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,05%; nhóm văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,03%. Tuy nhiên có một số nhóm tăng nhẹ như: nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,07%; nhóm giao thông tăng 0,21 %; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,07%.

Các nhóm hàng còn lại vẫn giữ mức giá ổn định so với cùng kỳ tháng trước như: nhóm đồ uống và thuốc lá; nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm Bưu chính viễn thông, nhóm giáo dục.

Chỉ số vàng là 100,10 (tăng 0,10%); Chỉ số giá đô la Mỹ là 100,88 (tăng 0,88%) so với cùng kỳ tháng trước.

Trong tháng 4/2017 sẽ tăng cường thực hiện theo dõi sát diễn biến cung cầu và tình hình giá cả thị trường những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu như; lương thực, thực phẩm, đường, xăng dầu, gas, phân bón, thức ăn chăn nuôi, dịch vụ đi lại, y tế...; triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tại địa phương.

Ban Biên tập