Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đẩy mạnh tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019

02/08/2019 13:49:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019.

Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Ngày toàn dân phòng, chống mua, bán người (30/7)

Trong đó, tập trung phổ biến quy định liên quan đến mua bán người trong Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017, trọng tâm là điều 150 về tội mua bán người, điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi và Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 tới nhân dân trên địa bàn tỉnh,  trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhận của tội phạm mua, bán người như: Phụ nữ, trẻ em, thanh niên thường xuyên vắng mặt tại địa phương không rõ lý do, người sang Trung Quốc lao động, làm thuê, kết hôn…

Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa  Ngày toàn dân phòng, chống mua, bán người (30/7);  kết quả thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền các cá nhân, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống mua bán người.

Phổ biến, định hướng người sử dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, internet tự bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng để không bị lợi dụng khai thác thông tin và thực hiện hành vi mua bán người.

Phản ánh, cảnh báo thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người như: lừa nạn nhân dưới danh nghĩa giúp họ tìm việc làm; làm quen với nạn nhân, vờ yêu đương rồi đem bán; tiếp cận qua mạng internet làm quen….để người dân nhận biết và phòng tránh.

Ban Biên tập