Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên triển khai Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống mua bán người

02/08/2019 14:22:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Nhằm thúc đẩy việc trao đổi, phối hợp, hợp tác trong triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn huyện có liên quan đến Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (sau đây gọi tắt là Vương quốc Anh), UBND huyện Văn Yên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác phòng, chống mua bán người.

Văn Yên chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người

Để triển khai hiệu quả công tác phòng chống mua, bán người, UBND huyện Văn Yên giao Công an huyện là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện trong việc xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Bản Ghi nhớ; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để nhân dân tích cực tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống mua bán người, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung điều tra, thu thập, kịp thời bổ sung, điều chỉnh thông tin về địa bàn, tuyến trọng điểm, các đường dây, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán người hoặc di cư trái phép sang Vương quốc Anh; tăng cường nắm, quản lý người nước ngoài đến địa phương, tình hình xuất nhập cảnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm mua bán người và lợi dụng người di cư trái phép để lừa bán nạn nhân sang Vương quốc Anh.

Đồng thời tổ chức tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác tội phạm của công dân, các thông tin có liên quan đến tội phạm mua bán người để kịp thời phát hiện, phối hợp điều tra, truy tố, xét xử các vụ án mua bán người nói chung và các vụ án mua bán người, di cư trái phép xuyên quốc gia có liên quan đến Vương quốc Anh nói riêng nhằm răn đe tội phạm. Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán hoặc người nghi bị mua bán từ Vương quốc Anh về và ngược lại; thực hiện các biện pháp bảo vệ nạn nhân, trẻ em đi cùng nạn nhân và người thân thích của họ trong quá trình tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của pháp luật và Bản Ghi nhớ.

Chủ trì, phối hợp trao đổi thông tin, hợp tác xác minh, điều tra, bắt giữ, dẫn giải, chuyển giao, truy nã, xử lý đối tượng phạm tội mua bán người và các đối tượng có liên quan; giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị mua bán có liên quan đến Vương quốc Anh trên địa bàn.

Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet huyện; phối hợp kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hoạt động mua bán người trên mạng Internet; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tăng cường tuyên truyền phổ biên tới cán bộ, nhân dân trên địa bàn về công tác phòng, chống mua bán người nói chung và mua bán người hoặc di cư trái phép sang Vương quốc Anh nói riêng. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, duy trì các bản tin, phóng sự và tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thông thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là hàng năm tập trung vào các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng- chống mua bán người - 30/7”.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người nói chung và nạn nhân bị mua bán từ Vương quôc Anh trở về Việt Nam và ngược lại, thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân theo quy định pháp luật, đảm bảo quá trình hội nhập an toàn và hiệu quả cho nạn nhân hoặc người có nguy cơ trở thành nạn nhân. Đối với nạn nhân là trẻ em hoặc trẻ em có nguy cơ trở thành nạn nhân cần trao đổi với các cơ quan chức năng, hỗ trợ để trẻ em được đối xử và chăm sóc đặc biệt trong quá trình bảo vệ, hồi hương và làm các thủ tục pháp lý với việc cân nhắc lợi ích ơ mức độ cao nhất. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê số nạn nhân bị mua bán trở về để hỗ trợ chế độ theo quy định, tổ chức tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ mặc cảm tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng cho số phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về. Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người cho người dân trên địa bàn huyện.

Phòng Giáo đục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tới toàn thể giáo viên, học sinh các nhà trường về loại tội phạm mua bán người, cách nhận biết và phòng tránh tội phạm này, đồng thời tuyên truyền cho giáo viên, học sinh tích cực trong công tác phòng tránh, tố giác tội phạm mua bán người.

UBND huyện đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Bản Ghi nhớ hợp tác phòng, chống mưa bán người giữa Việt Nam và Vương quốc Anh cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Chỉ đạo các cấp Hội mở chiến dịch truyền thông pháp luật về phòng chống mua bán người, nhằm giúp mọi người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em nắm được các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, và các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, nguyên nhân, hậu quả tác hại, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia phòng chống mua bán người. Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện "Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng ”, nhất là các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề... trực tiếp tại cộng đồng, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán bán người và các vấn đề khác có liên quan như: di cư, hôn nhân và cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; tổ chức các hội thi tìm hiêu kiến thức pháp luật, thi sáng tác, xây đựng tiểu phẩm hoặc thi tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống mua bán bán người.

Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện trong quá trình điều tra, truy tố xét xử các vụ án mua bán người, bảo đảm không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; lựa chọn các vụ án điểm để tổ chức xét xử lưu động phù hợp với tình hình của địa phương, bảo đảm nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự, tôn trọng quyền con người, quyền công dân và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng; tăng cường bồi dưỡng năng lực cho cán bộ làm nhiệm vụ truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến mua bán người.

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch của UBND huyện tại địa phương; lồng ghép thực hiện kế hoạch này với Chương trình phòng chống mua bán người, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tại địa phương mình. Chủ động tăng cường tuyên truyền thông qua nhiều loại hình, truyền thông như: panô, ap phích, tài liệu... về công tác phòng chống tội phạm mua bán người để nâng cao nhận thức của nhân dân đối với loại tội phạm mua bán người, giúp cho người dân nâng cao hiểu biết và đấu tranh, phòng chống tội phạm này.

Ban Biên tập