Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái khẩn trương triển khai ủy nhiệm thu thuế giai đoạn 2

11/06/2018 17:44:00 Xem cỡ chữ
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, từ cuối năm 2017, tỉnh Yên Bái bắt đầu thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu thuế (UNTT) đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán thông qua bưu điện tại 4 địa phương gồm: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và Yên Bình.

Hội nghị tổng kết thí điểm và triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh giai đoạn 1 giữa Cục Thuế tỉnh và Bưu điện tỉnh Yên Bái.

Qua thực tế, việc UNTT bước đầu mang lại nhiều lợi ích như tăng tính công khai, minh bạch trong việc thu và nộp thuế; giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ ngành thuế và người nộp thuế nên tránh các tiêu cực có thể nảy sinh. Nộp thuế qua bưu điện còn giúp các hộ kinh doanh có thêm hình thức nộp thuế, có thể nộp tại nhà, ngoài giờ hành chính hoặc vào ngày nghỉ, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế Cùng đó, sẽ đáp ứng việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người nộp thuế và kết nối, trao đổi thông tin về UNTT với cơ quan thuế kịp thời và nhanh nhất.

Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã UNTT cho Bưu điện tỉnh thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán bao gồm: thuế khoán phát sinh tháng, quý, thuế phát sinh trên hóa đơn quyển do cá nhân kinh doanh sử dụng; loại thuế, phí ủy nhiệm thu là phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Mặc dù, trong công tác thí điểm UNTT còn có những khó khăn nhất định, song việc triển khai thí điểm UNTT trên địa bàn 4 huyện được thí điểm trong thời gian qua đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi, thể hiện rõ sự nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo hai cơ quan từ tỉnh đến các huyện, sự cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công nhân, người lao động ngành thuế và ngành bưu điện, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết số 19/2017 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và cải cách thủ tục hành chính thuế.

Để việc triển khai thí điểm UNTT giai đoạn 2 đối với các địa phương còn lại là thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, Văn Yên và Mù Cang Chải được thuận lợi, các chi cục thuế cần duy trì thu thuế tại điểm tập trung, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác thông tin tuyên truyền để phục vụ cho công tác triển khai.

Thực hiện thông báo việc UNTT đến các cá nhân kinh doanh kèm theo mẫu chứng từ thu của bưu điện. Ngành bưu điện cần xây dựng phương án, bố trí nhân lực phù hợp với thực tế địa bàn thu trước ngày 20/6/2018; đồng thời, phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ thông tin... Chi cục thuế vừa tổ chức thu nộp thuế tháng 6 vừa thực hiện việc chốt nợ trước ngày 30/6, rà soát toàn bộ việc quản lý trên TMS trước khi bàn giao để sau ngày 30/6 bàn giao số liệu cho bưu điện được chính xác.

Ông Nguyễn Mạnh Khôi - Trưởng ban Chỉ đạo UNTT, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết: việc triển khai giai đoạn 2 UNTT đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán đã được Cục Thuế và Bưu điện tỉnh chuẩn bị chu đáo, Phòng Tuyên truyền hỗ trợ chuẩn bị các nội dung tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, trên Trang Thông tin điện tử của ngành. Trước ngày 20/6 phải xây dựng xong đĩa tuyên truyền để cấp phát cho các địa phương phát sóng trên đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã. Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân trước ngày 20/6 tham mưu giúp Cục Thuế có công văn gửi UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo.

Phòng Tổng hợp nghiệp vụ dự toán tham mưu giúp Cục Thuế có công văn gửi cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố được triển khai thực hiện thí điểm giai đoạn 2 trước ngày 20/6.

Phòng Kê khai và Kế toán thuế thực hiện theo dõi, hướng dẫn việc cấp mã số thuế tại 5 đơn vị được triển khai thí điểm giai đoạn 2, thực hiện hỗ trợ các đơn vị trong việc theo dõi và truyền nhận dữ liệu. Thời gian tập huấn cho cán bộ 2 cơ quan dự kiến làm 2 cụm. Cụm 1 tổ chức tại Chi cục Thuế thị xã Nghĩa Lộ vào ngày 26/6; cụm 2 tổ chức tại Chi cục Thuế thành phố Yên Bái vào ngày 28/6. Thời gian ký kết hợp đồng dự kiến vào ngày 03/7/2018.

Theo Báo Yên Bái