Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái nỗ lực phát triển Bảo hiểm xã hội

12/04/2023 15:58:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thời gian qua, trước sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh Yên Bái và sự phối hợp triển khai của các ngành, BHXH tỉnh Yên Bái chủ động tham mưu, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để phát triển số người tham gia Bảo hiểm trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ BHXH huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tuyên truyền, vận động và phát thẻ BHYT cho người dân

Kết quả thu BHXH, BHYT,BHTN trong tháng 3 tăng so với cùng kỳ năm trước cụ thể: Số người tham gia BHXH bắt buộc 54.466 người (bao gồm cả đối tượng nghỉ thai sản) tăng 337 người so với tháng trước, tăng 1.222  người so với cùng kỳ năm trước, đạt 95,73% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Số người tham gia BHXH  tự nguyện: 24.315  người,  tăng 117  người so với tháng  trước,  tăng 1.620 người so với cùng kỳ  năm  trước,  đạt 86,1% kế  hoạch BHXH Việt Nam giao; Số  người tham gia BHTN: 46.087  người (bao gồm  cả  đối  tượng  nghỉ thai sản),  tăng 342  người so  với tháng  trước,  tăng 1.594  người so  với cùng  kỳ  năm trước, đạt 88,96% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Số  ngườitham gia BHYT: 743.425  người (bao  gồm  đối  tượngthân nhân quân đội 6.548 người)  tăng 10.408 người so  với tháng  trước, giảm 18.969 người so  với cùng  kỳ  năm  trước,  đạt 94,06%  kế  hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt  tỷ  lệ bao phủ 86,94%.

Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 458.085  triệu  đồng,  tăng 26.071  triệu đồng so với cùng kỳ  năm  trước,  đạt 23,17% kế  hoạch thu BHXH  Việt Nam giao.

Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì và phát triển người tham gia Bảo hiểm rất cần sự quan tâm vào cuộc một cách đồng bộ và quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương từ tỉnh đến cơ sở để mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng chính sách Bảo hiểm của Đảng và Nhà nước.

Ban Biên tập