Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bình làm trên 200 nhà ở cho hộ nghèo

02/06/2020 09:24:00 Xem cỡ chữ
Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện Yên Bình đã tích cực huy động các nguồn lực để thực hiện xóa nhà dột nát cho hộ nghèo nhằm giúp các hộ nghèo nhanh chóng vươn lên thoát nghèo, từng bước cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ nguồn ngân sách của địa phương, huyện cũng triển khai làm 123 nhà cho hộ nghèo

Thực hiện Nghị quyết 08 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo khó khăn về nhà , huyện Yên Bình đã khai xây dựng 80 nhà cho hộ nghèo trong đó làm mới là 62 nhà và sửa chữa 18 nhà từ nguồn ngân sách cấp tỉnh, xã hội hóa cấp tỉnh, xã hội hóa cấp huyện và quỹ hỗ trợ hộ nghèo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh với tổng kinh phí là 2 tỷ 800 triệu đồng. Ngoài ra từ nguồn ngân sách của địa phương, huyện cũng triển khai làm 123 nhà cho hộ nghèo, trong đó 100 nhà mới sẽ được hỗ trợ 8 tấn xi măng; 23 nhà sửa sẽ được hỗ trợ 5 tấn xi măng theo giá thị trường với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng.

Việc thực hiện xóa nhà dột nát cho hộ nghèo sẽ giúp các hộ nghèo trên địa bàn huyện có nhà ở kiên cố vững chắc, yên tâm ổn định cuộc sống.

Ban Biên tập