Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bưu điện tỉnh Yên Bái mở rộng thị trường, tạo việc làm mới, nâng cao đời sống người lao động

20/08/2020 15:37:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Với số lượng lớn các điểm giao dịch và nguồn khách hàng đông đảo, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã triển khai cung cấp các sản phẩm hàng tiêu dùng, đặc biệt ưu tiên mặt hàng nội địa nhằm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cán bộ Bưu điện huyện Yên Bình chi trả lương hưu cho người dân

Với chức năng quản lý vận hành, khai thác mạng lưới bưu chính công cộng, phục vụ bưu chính công ích, cung cấp các dịch vụ công và kinh doanh các dịch vụ trên 3 lĩnh vực: bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông, quảng cáo, thời gian qua, Bưu điện tỉnh Yên Bái luôn đảm bảo thông tin bưu chính thông suốt, góp phần trong việc phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng tại địa phương.

Thực tế cho thấy, lợi thế mạng lưới điểm phục vụ rộng khắp đến xã phường, lực lượng lao động đông, được đào tạo chuyên nghiệp, trang thiết bị được đầu tư, Bưu điện tỉnh đã nhanh chóng tối ưu hóa mạng lưới, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để mở rộng thị trường, đa dạng các loại hình dịch vụ.

Đồng thời, chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh cung cấp các dịch vụ hành chính công như: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ) tại các bưu cục, bưu điện văn hóa xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người dân.

Bưu điện đã mở bưu cục hành chính công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tiếp nhận dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thay thế cán bộ một số sở, ngành tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, thực hiện công tác luân chuyển hồ sơ, góp phần giảm tải công việc và giảm biên chế cho một số sở, ngành.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm”, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành triển khai cung cấp các dịch vụ công phục vụ nhân dân như: phối hợp với BHXH cung cấp dịch vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng.

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả bảo trợ xã hội; với Cục thuế thực hiện thu thuế hộ kinh doanh nộp thuế khoán; với Công ty Điện lực thu tiền điện; với Cục Thống kê thực hiện thống kê giá tiêu dùng hay phối hợp với Công an tỉnh thu hộ tiền phạt vi phạm giao thông, cấp đổi hộ chiếu…

Song song với đó, các dịch vụ truyền thống cũng được đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là ứng dụng công nghệ để phát triển dịch vụ chuyển phát hàng thương mại điện tử với sản lượng 200.000 bưu gửi/ tháng, các dịch vụ tài chính như nhận gửi tiền tiết kiệm, chuyển tiền, tín dụng, điện hoa, bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, thu hộ các công ty tài chính, các hãng bảo hiểm...

Với số lượng lớn các điểm giao dịch và nguồn khách hàng đông đảo, Bưu điện tỉnh đã triển khai cung cấp các sản phẩm hàng tiêu dùng, đặc biệt ưu tiên mặt hàng nội địa nhằm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ngoài ra, triển khai các điểm bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ nhằm thực hiện tiêu chí số 8 về nông thôn mới.

Do đó, 5 năm qua, doanh thu của Bưu điện tỉnh hàng năm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 32%, thu nhập của người lao động tăng trung bình 8 - 10%, nộp ngân sách nhà nước tăng trung bình 60%, các dịch vụ kinh doanh đã bù đắp được dịch vụ công ích, đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước.

Với các dịch vụ ngày một nhiều, áp lực kinh doanh ngày càng lớn, bên cạnh các giải pháp thúc đẩy người lao động tích cực sản xuất kinh doanh, các giải pháp nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động được chú trọng quan tâm như: chỉ đạo chuyên môn và các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều phong trào thi đua, tôn vinh tập thể và cá nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo...

Để triển khai có hiệu quả việc mở rộng thị trường, tạo việc làm mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: "Trước hết, chúng tôi tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tiếp tục bám sát các chương trình, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để mở rộng dịch vụ phù hợp với năng lực của đơn vị nhằm tạo thêm việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh".

Đơn vị cũng quan tâm xây dựng đội ngũ, đào tạo chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng kinh doanh giúp người lao động đủ kiến thức để cùng một lúc cung cấp nhiều loại hình dịch vụ.