Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Lục Yên phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

23/05/2019 14:14:16 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đến nay, huyện Lục Yên đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới và theo kế hoạch trong năm 2019, 3 xã Khai Trung, Yên Thắng và Minh Xuân sẽ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 7/23 xã.

Người dân Lục Yên tích cực tham gia vệ sinh môi trường chung tay xây dựng nông thôn mới

Để hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, huyện Lục Yên đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, như: Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền xã trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tăng cường quản lý, khuyến khích và nhân rộng các mô hình sản xuất để có cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” cũng như xây dựng được kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trong năm 2019. Đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân tự nguyện hiến đất, ngày công lao động, quyết tâm tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các xã trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới theo sự phân công của Ban chỉ đạo. Cùng với đó, huyện Lục Yên cũng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng liên kết sản xuất, giúp nâng cao giá trị, tăng thu nhập cho nông dân; tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ theo hướng tập trung quy mô trang trại,.. tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, kỹ thuật để nhân rộng các mô hình hợp tác xã có hiệu quả, giúp người dân có việc làm, tăng thu nhập./.

699 lượt xem