Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội Luật gia Yên Bái đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

13/03/2020 11:43:00 Xem cỡ chữ
Hội Luật gia tỉnh thực hiện chương trình phối hợp liên ngành; phối hợp với các đoàn thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo chuyên đề; chỉ đạo cán bộ, hội viên các ngành lồng ghép tuyên truyền PBGDPL với hoạt động chuyên môn...

Giáo sư, tiến sỹ Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam” cho các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Hội Luật gia Yên Bái.

Thực hiện Đề án PBGDPL, sau hơn 2 năm thực hiện, các cấp Hội Luật gia (HLG) đã phối hợp tổ chức được trên 1.700 đợt tuyên truyền pháp luật cho trên 626.000 lượt người; trong đó, tuyên truyền tập trung cho trên 260.000 lượt người ở 170 lượt xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; lồng ghép với nhiệm vụ chính trị để tuyên truyền pháp luật thường xuyên cho trên 460.000 lượt người. 

Thực hiện chương trình phối hợp liên ngành với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và Sở Tư pháp, HLG tỉnh thường xuyên tham gia vào công tác xây dựng pháp luật và các hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cộng đồng dân cư. 

Ngoài ra, HLG các cấp còn thực hiện chương trình phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh... thực hiện công tác PBGDPL theo chuyên đề. 

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, hội viên các ngành lồng ghép tuyên truyền PBGDPL với hoạt động chuyên môn như: cán bộ, hội viên ngành công an lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL với công tác vận động quần chúng thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; cán bộ, ngành tư pháp lồng ghép tuyên truyền PBGDPL với hoạt động bổ trợ tư pháp, công chứng, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý.

Cán bộ, hội viên ngành tòa án, viện kiểm sát nhân dân lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL thông qua tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động; cán bộ hội viên, ngành quản lý thị trường lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL với các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... 

Việc duy trì tốt hoạt động này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho người dân; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, những năm gần đây, các cấp HLG trong tỉnh còn tích cực nghiên cứu, tham gia hoạt động xây dựng pháp luật, đóng góp ý kiến vào dự thảo luật, dự thảo văn bản dưới luật, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tham gia các hoạt động giám sát thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính theo quy định của pháp luật. 

Giai đoạn 2014 - 2019, các cấp HLG trong tỉnh đã trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho trên 9.000 lượt người; trợ giúp pháp lý bằng hình thức tố tụng và tư vấn pháp luật cho gần 6.900 vụ, việc thuộc các lĩnh vực: hình sự, dân sự, hôn nhân - gia đình, đất đai, bảo trợ xã hội và ưu đãi người có công. 

Trong hoạt động xây dựng pháp luật, Hội đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng 10 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tư pháp; thẩm định 23 đề nghị xây dựng nghị quyết, 296 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh.

Thời gian tới, cùng với thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, các cấp HLG trong tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tham gia thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện pháp luật; tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm bằng pháp luật và làm tốt hơn nữa công tác tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, Hội thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho hội viên, tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên.

 

Theo Báo Yên Bái