Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trấn Yên: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 94%

03/12/2019 15:06:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để nâng cao tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, huyện Trấn Yên đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao tỉ lệ bao phủ dân số tham gia BHYT. Nhờ đó, đến nay tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt trên 94%.

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế giúp người dân được hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Những năm qua, huyện Trấn Yên chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi của BHYT. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc khẳng định vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, nhất là BHYT trong công tác an sinh xã hội. Qua đó, giúp nhân dân hiểu sâu hơn về chế độ, chính sách BHYT, BHXH; đồng thời, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT thuộc các đối tượng cận nghèo, học sinh, sinh viên. Một trong những nhiệm vụ được BHXH huyện chú trọng là triển khai nhiều hoạt động nhằm phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, thành lập tổ thường trực nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc triển khai thực hiện luật đối với tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn.

Ngành Y tế huyện cũng đã nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế giúp người dân được hưởng thụ một cách tốt nhất các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, xem đây là một trong những giải pháp để vận động người dân tham gia BHYT.

Hàng năm BHXH huyện và Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện luôn có sự phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Qua đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác khám, chữa bệnh bằng BHYT trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người có thẻ BHYT được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách tốt nhất.

Đên hết năm 2018, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn huyện đạt trên 90%. Đến nay, tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và tự nguyện là 80.298 người, tăng 2.567 người so với năm trước. Số tiền thu từ BHYT tự nguyện đạt hơn 7,7 tỷ đồng (tăng 1,5 tỷ đồng); tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt hơn 94% tổng dân số toàn huyện.

Trong thời gian tới, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, chú trọng đến các nhóm có độ bao phủ cao như học sinh, sinh viên, người cận nghèo, nông dân, người có mức sống trung bình... để người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT. Đồng thời, cần có sự quan tâm vào cuộc của các ngành, các cấp có liên quan, đặc biệt là ngành Y tế trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm cho người tham gia BHYT được thụ hưởng các dịch vụ y tế có chất lượng cao.

Ban Biên tập