Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái phát huy hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công

11/03/2019 08:59:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 8/6/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, có hơn 1.600 thủ tục hành chính được thực hiện tại đây.

Bộ phận giải quyết TTHC của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Trung tâm được đặt tại tầng 1, tòa nhà Trung tâm Hội nghị tỉnh thuộc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đồng bộ, hiện đại cùng hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với công chức thực hiện TTHC. 

 

Toàn bộ khu vực làm việc của Trung tâm đều được lắp đặt hệ thống camera giám sát có kết nối với Phòng Kiểm tra, giám sát để theo dõi, giám sát cán bộ, công chức  làm việc nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch khi giải quyết TTHC. 

Với chức năng là đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC... theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đội ngũ cán bộ các sở, ngành được cử ra làm việc tại Trung tâm đã không ngừng phát huy năng lực, trình độ, trách nhiệm với công việc nên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, đến nay, có hơn 1.600 TTHC được thực hiện tại Trung tâm, trong đó có hơn 1.400 TTHC của các cơ quan chuyên môn và gần 200 TTHC của các đơn vị ngành dọc. Trung tâm đã tiếp đón hơn 15.000 lượt tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc; tiếp nhận gần 11.000 hồ sơ và đã giải quyết gần 9.400 hồ sơ, trong đó, trả kết quả đúng hạn, trước hạn hơn 9.300 hồ sơ, đạt 99,7%. 

Hiện tại, Trung tâm đã thực hiện nhắn tin SMS tự động thông báo kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân; trả kết quả qua đường bưu điện và hỗ trợ tư vấn qua điện thoại để giải đáp các nội dung liên quan đến TTHC. 

Đối với các hồ sơ quá hạn giải quyết, các sở, ngành đều có văn bản xin lỗi và làm báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND tỉnh. 

Với nhiều nỗ lực, cố gắng, năm 2018, Trung tâm đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và có 14.469/14.709 lượt tổ chức, cá nhân đánh giá rất hài lòng (chiếm tỷ lệ 98,3%), 238/14.709 lượt tổ chức, cá nhân đánh giá hài lòng (chiếm tỷ lệ 1,6%). 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động đã tạo ra bước đột phá về cải cách hành chính (CCHC), góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tâm vẫn còn gặp phải khó khăn do một số TTHC chưa quy định về thời hạn giải quyết mà mới chỉ quy định về trình tự, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, cơ quan thực hiện; việc giải quyết TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với những người cư trú tại nhiều địa phương cần phải tra cứu thông tin về án tích tại cơ quan công an (C53 - Bộ Công an). 

 

Tuy nhiên, nhiều trường hợp thời gian tra cứu bị chậm nên việc cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng bị chậm so với quy định. 

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định số 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đánh giá việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy trình; theo dõi, hướng dẫn đôn đốc tiến độ giải quyết TTHC đúng thời gian quy định; hoàn thành và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử; hoàn thành và đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động... 

Những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ là động lực để cán bộ Trung tâm đoàn kết, phấn đấu, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC, trở thành cầu nối giữa cơ quan, đơn vị với tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

(Theo Báo Yên Bái điện tử)

Ban Biên tập