Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Khó khăn trong việc điều tra thu thập thông tin hộ có đối tượng bảo trợ xã hội

11/10/2016 09:21:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Việc điều tra, thu thập thông tin người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên tỉnh Yên Bái đang được thực hiện, tuy nhiên công tác triển khai thực hiện còn gặp không ít khó khăn.

Phương pháp điều tra, thu thập thông tin hộ có người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng; quy trình điều tra thu thập thông tin. Đồng thời, thực hành lập danh sách hộ thuộc diện điều tra; lập phiếu thu thập thông tin hộ gia đình đang hưởng trợ cấp hay được trợ giúp xã hội hàng tháng; cách tổng hợp báo cáo, nghiệm thu, bàn giao phiếu điều tra.

Kết quả đợt điều tra sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên phạm vi toàn quốc. 

Tuy nhiên, việc điều tra thu thập thông tin hộ có đối tượng Bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại thời điểm điều tra theo phiếu C1 là một việc mới, chưa có tiền lệ, lại đòi hỏi tính chính xác cao trong khi trình độ của đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, thị trấn đặc biệt là các xã vùng cao, các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn rất hạn chế và chưa quen với các công việc tỉ mỉ và có yêu cầu chặt chẽ. Địa bàn tỉnh trải rộng, giao thông đi lại khó khăn, Các hộ có đối tượng bảo trợ lại thường cư trú tại các thôn, bản có điều kiện tế xã hội khó khăn do đó cán bộ cơ sở mất rất nhiều thời gian trong việc di chuyển từ ủy ban xã đến các hộ để lấy thông tin.

Một số đối tượng Bảo trợ xã hội là người dân tộc thiểu số, không biết nói, biết viết tiếng phổ thông, một số đối tượng bảo trợ xã hội là người khuyết tật không có khả năng giao tiếp, do đó dù điều tra viên đã đến hộ nhưng không gặp được người nhà của họ nên vẫn không lấy được thông tin và phải đi lại nhiều lần, tốn kém về thời gian và công sức. Tài liệu tập huấn của Bộ trong thời gian đầu vẫn còn có một số điểm chưa thật rõ ràng, chính xác, cụ thể gây ra những khó khăn lúng túng cho đội ngũ cán bộ điều tra viên, nhất là trong thời gian đầu của cuộc điều tra.

 

Thu Hương