Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái thu thập thông tin hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội

11/10/2016 09:29:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Vừa qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai, thực hiện các nội dung có liên quan đến việc điều tra thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

Tập huấn công tác điều tra thu thập thông tin hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có đối tượng hưởng trợ cấp xã hội

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Bảo trợ xã hội, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã thành lập đoàn cán bộ của tỉnh đi dự tập huấn nghiệp vụ điều tra tại Việt Trì theo đúng thành phần quy định. Trên cơ sở nội dung hướng dẫn của Bộ và Ban quản lý Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội, Sở đã làm các thủ tục để nhận phiếu điều tra và tạm ứng kinh phí điều tra từ Trung ương đồng thời chuyển phiếu và kinh phí tạm ứng cho các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện.

Sở đã phối hợp với các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra trực tiếp cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Cán bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và cán bộ Văn phòng Thống kê tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Sau khi được tập huấn điều tra, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức điều tra, thu thập thông tin, viết phiếu và tổ chức nghiệm thu với các huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch. Các huyện thị xã, thành phố cũng đã hoàn tất việc nghiệm thu phiếu với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Qua kết quả nghiệm thu số phiếu đã điều tra trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau: Tổng số phiếu thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo: 80.981 phiếu, trong đó: Phiếu thu thập thông tin hộ nghèo: 65.365 phiếu; Phiếu thu thập thông tin hộ cận nghèo: 15. 616 phiếu;

Số hộ được điều tra thu thập thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 33 hộ so với danh sách hộ nghèo, cận nghèo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt đầu năm 2016 do một số lý do như: Hộ chỉ có 1 người nhưng người đó đã qua đời, chuyển sang sinh sống ở địa phương khác. Tổng số phiếu thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp tại cộng đồng: 17.571 phiếu.

Công tác kiểm tra, giám sát, trong quá trình điều tra, Sở đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều tra tại huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Đến nay các đoàn công tác của Sở đã tiến hành kiểm tra ở trên 50 xã, phường, thị trấn của 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó các huyện, thị xã, thành phố cũng cử cán bộ đi kiểm tra, giám sát tại nhiều xã, phường, thị trấn, các thôn, bản, tổ dân phố và kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ điều tra viên.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra, thu thập thông tin tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn cho thấy: Các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn nhìn chung đều chấp hành tốt việc tổ chức điều tra thu thập thông tin theo kế hoạch chung của Sở. Các Điều tra viên đã chấp hành đúng quy trình điều tra. Các thông tin ghi trong phiếu đã phản ánh đúng điều kiện thực tế của các hộ có đối tượng Bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại thời điểm điều tra.

 

Thu Hương