Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 10/2

21/02/2019 09:30:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 23/1, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 20/KH-UBND tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi 2019.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức vào 8 giờ sáng ngày 10/02/2019 (tức ngày mùng 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi)

Theo đó, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức vào 8 giờ sáng ngày 10/02/2019 (tức ngày mùng 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên với 1.320 người tham dự.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch, phương án chi tiết để tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi năm 2019; Đôn đốc các sở, ban, ngành chức năng và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, thường xuyên tổng hợp báo cáo lãnh đạo tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động liên hệ, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Lâm nghiệp) chuẩn bị các điều kiện và tài liệu liên quan đến Lễ phát động “Tết trồng cây”; chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, Ủy ban nhân dân xã Việt Cường thiết kế, lựa chọn mặt bằng, cây trồng phù hợp với các vị trí trồng. Thống nhất kế hoạch chi tiết với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xây dựng sơ đồ vị trí trồng cây và lựa chọn cây của lãnh đạo Đảng nhà nước, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu Trung ương, lãnh đạo tỉnh, lực lượng tham gia. Chọn và chuẩn bị cây giống đảm bảo chủng loại, số lượng và chất lượng phục vụ trồng cây tại Lễ phát động. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị (xẻng, ô doa, áo mưa, ủng …) phục vụ các đồng chí lãnh đạo, đại biểu trồng cây và các điều kiện khác đảm bảo việc trồng cây tại khu vực Thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên.

Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên xây dựng phương án chi tiết của huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi - năm 2019; Chịu trách nhiệm thu hồi, giải phóng mặt bằng khu vực trồng cây của tỉnh. Tổ chức san tạo mặt bằng sân khấu tổ chức Lễ phát động, mặt bằng khu vực để xe, đường sang khu vực trồng cây; có phương án đảm bảo không bị lầy lội khi trời mưa. Có trách nhiệm hoàn trả mặt bằng khu vực lễ đài và bãi đỗ xe cho người dân đảm bảo điều kiện sản xuất.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi và ra quân trồng rừng năm 2019 vào lúc 8 giờ ngày 10/02/2019 (mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại địa phương thật sự ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, huy động được mọi tầng lớp nhân dân, học sinh tham gia, đảm bảo đúng thời gian, mục đích, yêu cầu.

Thu Nga