Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lục Yên phấn đấu trồng 500 ha rừng trong tháng phát động “Tết trồng cây”

21/02/2019 09:36:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để đảm bảo trồng mới trên 2.000 ha rừng trong năm 2019, ngay từ những ngày đầu năm mới huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn huy động lực lượng tổ chức ra quân trồng mới rừng.

Huyện Lục Yên phấn đấu trồng 500ha rừng trong tháng phát động Tết trồng cây năm 2019

Qua thống kê của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, ngay trong ngày đầu ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, toàn huyện đã trồng mới được trên 3 ha rừng, chủ yếu là bằng lăng, sao đen, keo, quế… Các xã đã trồng được nhiều là Vĩnh Lạc, Mường Lai, Động Quan…

Để đảm bảo kế hoạch toàn huyện trồng mới được 500ha rừng trong tháng phát động “Tết trồng cây” từ ngày 10/2-10/3/2019, huyện Lục Yên chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung vào việc xác định các địa điểm trồng cây; lựa chọn loài cây phù hợp với điều kiện sinh thái theo hướng đa dạng, ưu tiên trồng các loại cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao, nguồn giống tốt, rõ ràng theo đúng quy định của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.