Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trấn Yên nâng cao giá trị rừng kinh tế

21/02/2019 09:37:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong những năm qua, cơ cấu rừng trồng của Trấn Yên có sự chuyển dịch đúng hướng, huyện đã hình thành được vùng trồng tập trung về cây Quế, tre Bát Độ, trồng rừng gỗ lớn và trồng cây nguyên liệu giấy. Ngoài việc phủ xanh đất trống đồi trọc, cải thiện môi trường, thì kinh tế rừng đã góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, tạo việc làm cho người lao động, đồng thời tạo vùng nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến ngày một phát triển, điều này khẳng định việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã và đang đi đúng hướng.

Xã Lương Thịnh đã trồng được 204 ha rừng

Là địa phương có diện tích đât lâm nghiệp lớn, những năm qua xã Lương Thịnh xác định phát triển rừng gắn với công nghiệp chế biến là mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế của xã, bình quân hàng năm giá trị thu từ rừng của xã Lương Thịnh đạt trên 10 tỷ đồng. Từ rừng đã góp phần cung cấp nguyên liệu chế biến cho hàng chục cơ sở chế biến gỗ rừng trồng trong và ngoài xã, đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương, góp phần giúp địa phương giảm nghèo bền vững. Năm 2019, Lương Thịnh phấn đấu trồng 490 ha rừng các loại, trong đó có 200ha tre Bát Độ. Đồng chí Đinh Khắc Huyên - Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh khẳng định: “Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngay sáng mùng 6 tết xã đã tổ chức Tết trồng cây để động viên, khích lệ nhân dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Sau 1 tuần phát động, xã đã trồng được 204 ha rừng tập trung và đang tuyên truyền, vận động người dân tập trung trồng tre Bát Độ trong thời vụ tốt nhất”.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm gần đây cơ cấu rừng của Tân Đồng có sự chuyển dịch tích cực. Trong tổng số 2.178 ha đất lâm nghịêp, có 1.900ha quế chiếm 87% diện tích rừng trồng, diện tích còn lại là cây tre Bát Độ và các loại cây nguyên liệu giấy. Để thực hiện tốt kế hoạch trồng thay thế 130 ha rừng năm 2019, trong đó có 110 ha cây quế, bà con nhân dân đã chủ động chuẩn bị nguồn quỹ đất, cây giống để vụ xuân trồng đạt 70% kế hoạch trở lên.

Với đặc điểm là huyện có diện tích đất lâm nghiệp lớn, trong những năm qua huyện Trấn Yên vẫn xác định kinh tế rừng là thành phần quan trọng trong nội ngành nông nghiệp, vì vậy cơ cấu trồng rừng của huyện có sự chuyển dịch tích cực, đến nay Trấn Yên đã hình thành được các vùng trồng rừng tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với bao tiêu sản phẩm, gắn với công nghiệp chế biến, như: vùng tre Bát Độ với 3.000 ha tập, hơn 10.000ha và hơn 26.000ha cây nguyên liệu giấy ở tất cả các địa phương trong huyện. Năm 2018, nhân dân trong toàn huyện Trấn Yên trồng thay thế 2.000 ha rừng tập trung, trồng cây phân tán quy đổi 500 ha. Nhiều địa phương trồng rừng đạt và vượt kế hoạch giao, cơ cấu rừng căn bản được chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị canh tác… Bên cạnh việc trồng rừng, Trấn Yên đã thu hoạch được 45.000 tấn măng Bát Độ; gần 3.000 tấn quế vỏ, khai thác gỗ rừng trồng 90.000m3 gỗ... Mọi sản phẩm lâm sản đều được gắn với công nghiệp chế biến, do đó góp phần nâng cao giá trị lâm sản cho nhân dân, cũng chính lý do này đã kích thích người dân gắn bó và đầu tư cho trồng rừng hơn.

Thực hiện kế hoạch trồng rừng, năm 2019 huyện Trấn Yên phấn đấu trồng thay thế 2.520 ha rừng các loại, trong đó trồng 400 ha tre Bát Độ, trồng thay thế 1.000 ha quế. Để thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền các địa phương quy hoạch đất rừng để trồng tre Bát Độ, rà soát, kiểm tra chất lượng giống ở hơn 100 vườn ươm trong huyện, làm tốt công tác chuẩn bị quỹ đất để tiến hành trồng rừng. Đặc biệt, ngay sau khi phát động Tết trồng cây cấp quốc gia tại thôn 6 xã Việt Cường, đã góp phần tạo động lực để các địa phương trong toàn huyện Trấn Yên sớm hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2019 theo kế hoạch đề ra. Chỉ sau 1 tuần phát động, Trấn Yên đã trồng được 552 ha rừng tập trung và 62 ha cây phân tán quy đổi. Trong đó, xã Lương Thịnh trồng được 204ha; Việt Cường 98ha; Hưng Khánh 42ha; Hồng Ca 38ha rừng tập trung... Cơ cấu rừng trồng được tập trung vào 2 cây trồng chính là quế và keo hạt nội. Hiện tại, các địa phương đang tập trung trồng rừng vụ xuân, nhất là đẩy nhanh tiến độ trồng 400ha tre Bát Độ, Trấn Yên phấn đấu trồng rừng vụ xuân đạt 70% kế hoạch cả năm. Đồng chí Đỗ Văn Hùng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Trấn Yên khẳng định: “Hạt Kiểm lâm đã căn cứ vào quy hoạch 3 loại rừng, nhất là diện tích sau khai thác để tham mưu cho UBND huyện phân bổ chỉ tiêu cho 22 xã, thị trấn sát vào thực tế; kiểm tra, quản lý chặt chẽ nguồn giống trước khi đưa vào trồng, đảm bảo đủ nguồn giống trồng trên địa bàn huyện; chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn vận động nhân dân có diện tích rừng đến tuổi khai thác tiến hành khai thác và trồng ngay sau khai thác để đảm bảo chỉ tiêu giao”.

Những thành tích đã và đang đạt được trong công tác trồng rừng, sẽ là tiền đề tốt để huyện Trấn Yên nhanh chóng hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2019, góp phần để những cánh rừng mãi xanh./.