Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Nhiều biện pháp gỡ khó cho doanh nghiệp

09/02/2019 07:07:09 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhìn lại năm 2018, tỉnh Yên Bái đã có nhiều biện pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, từ đó đã tạo ra “cú hích” trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Việc đưa vào sử dụng Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đã tạo bước đột phá về cải cách hành chính

Trong năm 2018, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp qua các kênh thông tin đã cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và triển khai thực hiện.

Tỉnh Yên Bái đã chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực theo hướng giảm số lượng thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai những bước đầu của việc xây dựng Chính quyền điện tử, quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông quốc gia và thực hiện gửi, nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ đến 3 cấp chính quyền của tỉnh. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã triển khai phần mềm một cửa điện tử kết nối liên thông 3 cấp với 100% thủ tục hành chính từ cấp tỉnh tới cấp huyện, xã được triển khai ở mức độ 3 và 4.  

Tạo lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp

Đặc biệt, việc đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động từ tháng 6/2018 đã tạo bước đột phá về cải cách hành chính với mục tiêu đem đến sự minh bạch, kịp thời trong giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp với 20 đầu mối là các sở, ban, ngành của tỉnh, đảm bảo theo nguyên tắc 4 tại chỗ: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả ngay tại Trung tâm.

Tỉnh Yên Bái đã có những đánh giá, phân tích sâu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Yên Bái trong những năm qua để có giải pháp tích cực nhằm tập trung cải thiện nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, xây dựng môi trường thật sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi... nhằm có những giải pháp cụ thể để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, tập trung chủ yếu vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng, đến nay đã có nhiều dự án đầu tư lớn được triển khai thực hiện tại tỉnh.

Năm 2018 đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 32 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 700 nghìn tỷ đồng và 1 triệu USD; quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 15 dự án. Đảm bảo rút ngắn thời gian cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thực hiện dự án ngoài các Khu công nghiệp xuống còn 10 - 15 ngày làm việc (quy định của Luật Đầu tư là 35 ngày). Dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp cũng được rút ngắn thời gian so với quy định xuống còn 15 ngày làm việc.

Tính đến tháng 12/2018 đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 220 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 2.250 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 30 chi nhánh và 07 văn phòng đại diện; cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 558 doanh nghiệp. Hiện nay toàn tỉnh có 1.916 doanh nghiệp, 326 hợp tác xã, 19.797 hộ kinh doanh. Thời gian giải quyết hồ sơ đầy đủ hợp lệ là 02 ngày (theo quy định của Luật Doanh nghiệp là 03 ngày làm việc); tỷ lệ trả hồ sơ đúng hạn đạt 100%.

Các ngành, các lĩnh vực đã tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với trọng tâm là cải các thủ tục, đơn giải hóa thủ tục hành chính. Cụ thể, việc cấp điện cho các doanh nghiệp, khách hàng từ lưới điện trung áp đã được rút ngắn tối đa với thời gian là 28 ngày làm việc; ngành thuế tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai nộp thuế điện tử đạt trên 95%;  công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tiếp tục được rút ngắn, giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục.

Tập trung hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp

Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 05 hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp qua chương trình “Cà phê Doanh nhân” định kỳ hàng tháng và chương trình Gặp mặt doanh nghiệp với các chủ đề, lĩnh vực khác nhau. Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 33 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp (trong đó đã giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xử lý và trả lời 21 kiến nghị, 12 ý kiến liên quan đến chính sách của Trung ương đang chờ xin ý kiến để giải quyết cho doanh nghiệp theo đúng quy định, tỷ lệ hoàn thành đạt 95%.

Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp được tổ chức thường xuyên, giải đáp những khó khăn, vướng mắc kịp thời, tạo tiền đề vững chắc cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, triển khai đồng bộ mọi hoạt động bắt đầu tư khởi sự của doanh nghiệp đến suốt quá trình sản xuất và kinh doanh; thống nhất cơ chế đầu tư đảm bảo sự liên thông đồng bộ từ tỉnh đến huyện và cơ sở.

Và những bước tiếp theo...

Trong năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì các cuộc đối thoại, trao đổi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch để tiếp nhận và xử lý các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; Thực hiện có hiệu quả các chuyên mục hỏi đáp trực tiếp theo chủ đề để cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh và người dân tích cực hưởng ứng, tham gia; tiếp tục giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương, trong đó tập trung  đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư, thuế, xây dựng, đất đai… Rà soát, trình bãi bỏ các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực không cần thiết, không phù hợp với các quy phạm pháp luật hiện hành. Ban hành Chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các nội dung của Luật phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trong đó chú trọng đến công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ. Giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc đem đến sự hài lòng cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

533 lượt xem
Thanh Thủy