Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Khi toàn dân phòng, chống ma túy

23/04/2020 09:05:00 Xem cỡ chữ
Nhằm phát huy vai trò trong đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT), tội phạm ma túy, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an tỉnh đã tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới”.

Một tiểu phẩm tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy được biểu diễn lưu động tại cơ sở.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về phòng, chống tội phạm ma túy; ban hành hướng dẫn phối hợp thực hiện Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác PCMT tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn; tăng cường nắm tình hình trong nhân dân, từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, hành động của nhân dân trong việc tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.

Theo đó, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tệ nạn ma túy gắn với triển khai các nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thông qua các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố và các buổi sinh hoạt ở khu dân cư; tổ chức cho các hộ gia đình đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tổ chức cho trên 95% hộ gia đình ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật; đưa công tác phòng, chống tội phạm vào tiêu chí thi đua cuối năm… 

Thông qua Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", ban công tác mặt trận đã tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về tác hại của ma túy, ảnh hưởng của ma túy đến đời sống, kinh tế, xã hội; phối hợp, nỗ lực cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư; tuyên truyền, thông báo tình hình an ninh trật tự, tình hình ma túy, các thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa trên loa truyền thanh của địa phương; phối hợp với các tổ chức thành viên, ban, ngành, đoàn thể và công an cùng cấp tổ chức trên 360 cuộc tuyên truyền với hơn 72.000 lượt người tham dự.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cho 9/9 huyện, thị xã, thành phố ký kết thi đua và triển khai tới 1.364 khu dân cư tiến hành cam kết thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm; tổ chức tốt Tháng hành động PCMT, Ngày quốc tế PCMT và Ngày toàn dân PCMT.

Xây dựng kế hoạch về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm, PCMT, HIV/AIDS và tệ nạn mại dâm, mua bán người cho gần 130 người; phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với thời lượng đưa tin, bài, ảnh, phóng sự nhất định về nội dung PCMT, hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, nhất là tính nguy hại của ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới như: cần sa, ketamin, ma túy đá, tem giấy, cỏ Mỹ….

Lồng ghép tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác mặt trận trong đó có lồng ghép công tác tuyên truyền PCMT cho trên 600 cán bộ; phát trên 9.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, PCMT; phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền, vận động, nhân dân các dân tộc vùng cao xóa bỏ việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể xã hội, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình mới”; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống tội phạm, PCMT; phấn đấu 100% khu dân cư được thông tin, tuyên truyền thông qua triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Triển khai có hiệu quả Đề án Nâng cao hiệu quả công tác PCMT tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020; xây dựng và duy trì các mô hình khu dân cư tự quản về phòng chống tội phạm, PCMT; duy trì các hình thức tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội do nhân dân cung cấp thông qua "đường dây nóng” "hòm thư tố giác”; phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư.

(Theo Báo Yên Bái)