Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái triển khai kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2020

17/02/2020 13:50:00 Xem cỡ chữ
Nhằm tăng cường phối hợp liên ngành trong thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các đơn vị tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, chấn chỉnh, lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng, phát sinh hoạt động mại dâm

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng, phát sinh hoạt động mại dâm gồm: Kinh doanh dịch vụ lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ), kinh doanh dịch vụ karaoke… và các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra là kiểm tra việc thực hiện quy định của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và các quy định khác của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, gồm các nội dung quản lý, sử dụng người lao động theo quy định; cam kết chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại cơ sở; điều kiện hoạt động của cơ sở theo quy định pháp luật; sản xuất, lưu hành, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu, phổ biến hình ảnh, vật phẩm, sản phẩm thông tin có nội dung và hình ảnh đồi trụy, khiêu dâm, kích động tình dục; sản xuất, lưu hành, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, nhập khẩu và sử dụng dược phẩm kích thích tình dục; Các quy định khác về phòng, chống tệ nạn mại dâm.

Thành phần tham gia kiểm tra là thành viên Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm (Đội kiểm tra liên ngành 178) được kiện toàn theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 và Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra 02 đợt/năm, thời gian tổ chức các đợt kiểm tra do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Công tác kiểm tra phải đúng trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ quy định của pháp luật. Đảm bảo chất lượng khách quan, không gây trở ngại đến hoạt động bình thường của các cơ sở kinh doanh dịch vụ.