Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Phát huy vai trò của Cựu chiến binh trong phòng chống mại dâm

28/11/2019 10:08:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Những năm qua, hội viên cựu chiến binh tỉnh Yên Bái luôn đoàn kết, gương mẫu, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, tham gia tích cực vào các hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội ở địa phương, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư.

Để hội viên Cựu chiến binh nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống ma túy, mại dâm; phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống loa Đài truyền thanh, qua các buổi sinh hoạt Chi hội, Câu lạc bộ, hội thi, tọa đàm, tập huấn... Theo đó, năm 2018, các cấp Hội CCB đã tổ chức lồng ghép được 102 lớp tập huấn, trong đó (cấp tỉnh 2 lớp, cấp huyện 21 lớp, cấp cơ sở 79 lớp) cho 6.738 lượt cán bộ, hội viên CCB về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tổ chức tuyên truyền, truyền thông được 200 buổi cho trên 10.000 lượt cán bộ, hội viên cựu chiến binh, Cựu quân nhân và nhân dân.

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Báo Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện 01 phóng sự truyền hình, 16 tin, bài; cùng nhiều tin, bài được phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, thị, thành phố tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân cựu chiến binh trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

6 tháng đầu năm 2019, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tổ chức lồng ghép được 14 lớp tập huấn, trong đó (cấp tỉnh 1 lớp, cấp huyện 3 lớp, cấp cơ sở 10 lớp) cho 796 lượt cán bộ, hội viên CCB về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người và tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức tuyên truyền, truyền thông phòng chống tội phạm được 151 buổi cho 8.766 lượt cán bộ, hội viên cựu chiến binh, Cựu quân nhân và nhân dân. Các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống mại dâm; phối hợp, lồng ghép tổ chức tập huấn được 25 lớp cho 726 cán bộ, hội viên; phối hợp tuyên truyền được 127 buổi cho trên 7.650 lượt người tham dự./.

Ban Biên tập