Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Huyện Trấn Yên thu ngân sách vượt 35% dự toán pháp lệnh

08/01/2019 09:09:00 Xem cỡ chữ
Báo cáo thu ngân sách của Chi cục Thuế huyện Trấn Yên (Yên Bái) cho thấy, năm 2018, chi cục thu ngân sách đạt 117,1 tỷ đồng, bằng 135% dự toán tỉnh giao, bằng 126% dự toán phấn đấu huyện giao, tăng 16% (so với năm 2017).

Chi cục Thuế Trấn Yên hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách.

Một số chỉ tiêu đơn vị thu đạt tỷ lệ cao như: thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 124%; thu từ tiền thuê đất đạt 241%; thu từ lệ phí trước bạ đạt 157%; thu phí, lệ phí đạt 128%; thu khác ngân sách đạt 111%; thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 193%...

Chia sẻ về nhiệm vụ được giao trong năm 2019, ông Trần Duy Chiến – Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Trấn Yên cho biết, năm 2019 đơn vị được giao dự toán thu 120 tỷ đồng. Trong đó, thu từ các khoản thuế, phí là 70 tỷ đồng; thu từ tiền sử dụng đất là 50 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm đơn vị tích cực chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, đề xuất các giải pháp quản lý thu phù hợp với thực tiễn; thực hiện tốt công tác phân tích dự báo, nắm chắc nguồn thu, xác định cụ thể các nguồn thu có tiềm năng, các lĩnh vực còn tiểm ẩn rủi ro thất thu về thuế để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý, qua đó thu đúng, thu đủ các nguồn thu vào ngân sách.

“Ngoài ra, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý kê khai thuế, tăng cường đôn đốc thu nợ và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung, phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ những ngày đầu năm nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019 được giao” – ông Chiến nhấn mạnh./.