Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái làm tốt công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

17/04/2023 16:57:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Thời gian qua, công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được tỉnh Yên Bái thực hiện đồng bộ, liên tục với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm giúp các đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách

Cán bộ BHXH tỉnh Yên Bái tuyên truyền tại cơ sở sửa chữa xe máy của anh Trần Anh Thơ (phường Nam Cường, TP.Yên Bái)

Đa dạng phương thức truyền thông

Về vị trí địa lý, Yên Bái là một tỉnh miền núi, nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có tới 30 dân tộc anh em cùng chung sống. Yên Bái có 9 đơn vị hành chính (1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện) với tổng số 173 xã, phường, thị trấn, trong đó có 2 huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải (đồng bào Mông chiếm trên 80%) nằm trong 61 huyện nghèo, đặc biệt khó khăn của cả nước. Công tác tiếp cận để tuyên truyền về BHXH, BHYT gặp rất nhiều khó khăn.

Đứng trước tình hình đó, tỉnh Yên Bái đã tập trung tuyên truyền theo chiều sâu gắn với phương châm “đi từng nhà, rà từng người”, công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đồng bộ, liên tục với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm giúp các đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách.

 Năm 2022, BHXH tỉnh Yên Bái đã chủ  động  triển khai  thực  hiện chuyên  mục tuyên  truyền chính sách BHXH, BHYT trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, cụ thể, phối  hợp  Đài Phát thanh –  Truyềnhình  tỉnh  thực  hiện 13 chuyên  mục “BHXH với  cuộc  sống”, 13 phóng sự  truyền hình thời  sự, 4 chương trình  phỏng vấn ghi hình,  sản  xuất thông  điệp trailer  cổ  động, phát sóng 90  lần, 23 tin phát thanh, 22 phóng  sự phát thanh, 2 tin  truyền hình và  thực  hiện 16  chương trình phát thanh truyền hình bằng 3 tiếng dân tộc (Mông, Thái, Dao). Phối  hợp CổngThông tin điện  tử  tỉnh  thực  hiện 05  buổi  tọa  đàm và  đăng tải 211 tin, bài, ảnh. Phối  hợp Báo Yên Bái  thực  hiện 44 bài, 20 tin, 70  ảnh,14 câu  hỏi  đáp trên báo viết và báo điện tử. Ngoài ra, BHXH  tỉnh Yên Bái luôn tích  cực  phối  hợp  với các  cơ quan thông  tấn báo chí để thực hiện đăng bài tuyên truyền về chế độ,chính sách BHXH, BHYT đảm bảo đa dạng, tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Trao đổi với ông Lò Xuân Thịnh, Trưởng phòng Truyền thông BHXH tỉnh Yên Bái  cho biết: Hiện nay toàn tỉnh có 38.561 đối tượng thụ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với số tiền chi trả mỗi tháng, để truyền thông tới người dân về BHXH, BHYT, trong tháng 3 năm 2023, BHXH tỉnh bên cạnh phối hợp công tác tuyên truyền với Báo Yên Bái; Đài Phát thanh -  Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện  tử  tỉnh, BHXH đã ký chương trình phối  hợp  với Ban Tuyên giáo Tỉnh  ủy trong lãnh  đạo, chỉ  đạo  triển khai công tác tuyên  truyền chính sách pháp  luật  của  Đảng và Nhà  nước về BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện 02 lễ ra quân tuyên truyền BHXH, BHYT và 02 hội  nghị  đối  thoại, tuyên  truyền chính sách BHXH, BHYT tại khu công  nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái. Thực  hiện tuyên  truyền theo nhóm  nhỏ 577 cuộc, truyền thông  trực  tiếp cho 2.837  người, truyền thông trên các cơ quan báo đài 211 bài. Đã đăng tải 278 sản phẩm truyền thông trên Facebook, Zalo, Youtube; 38 tin bài đăng  tải trên  Cổng  TTĐT  của UBND  tỉnh, website/  mạng xã  hội  của các sở, ngành, đoàn thể. BHXH tỉnh Yên Bái đã kết hợp song song vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời làm tốt chế độ chi trả cho đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Qua đó chủ động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và đối tượng thụ hưởng chính sách, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân chưa tham gia BHXH, BHYT.

Phương hướng truyền thông thời gian tới.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch truyền thông năm 2023 trong đó tập trung chủ thể thông tin truyền thông: Cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể các cấp; Người sử dụng lao đông và người lao động thuộc diện tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc theo quy định; Người thuộc diện tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; Nhóm học sinh, sinh viên; Các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) có ký hợp đồng KCB với cơ quan BHXH; Các tổ chức dịch vụ thu, cộng tác viên tuyên truyền (hội viên, cộng tác viên các hội, đoàn thể...) và các tổ chức các nhân khác có liên quan.

Hình thức thông tin truyền thông thường xuyên; tổ chức các hội nghị truyền thông, truyền thông nhóm nhỏ; Truyền thông trên các phương tiện truyền thông của tỉnh (Truyền thông trên Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh; Truyền thông trên các trang mạng xã hội: Fanpage facebook, Zalo OA, Youtube của BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã; Truyền thông qua ứng dụng VssID-BHXH số của Ngành; trên Báo Yên Bái (báo viết, báo điện tử), Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Yên Bái, Trung tâm truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái, Trung tâm truyền thông và văn hóa huyện, thị xã; Truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở...); Truyền thông qua hoạt động hỗ trợ, tư vấn, giải đáp; Truyền thông qua nhân vật thực tế; Truyền thông lan tỏa cảm hứng qua các tổ chức, cá nhân làm công tác thiện nguyện; Truyền thông theo chủ đề, chuyên đề, chiến dịch... Qua đó, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Biên tập