Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Ngày kỹ năng lao động Việt Nam: Lịch sử và ý nghĩa

07/10/2022 14:14:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10 hằng năm đã trở thành sự kiện đặc biệt đối với giáo dục nghề nghiệp, là sự ghi nhận, tôn vinh đối với lao động có kỹ năng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Thanh Hoa