Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Quý I: BHXH Văn Yên cấp mới 6.440 thẻ BHYT

07/04/2020 14:39:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Tính đến ngày 31/3/2020, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 4.251 người, tăng 175 người so với cùng kỳ năm 2019; BHTN là 3.334 người tăng 107 người so với cùng kỳ năm 2019. BHXH tự nguyện là 122 người nâng tổng số người tham gia lên đến 870 người tăng 475 người so với cùng kỳ năm 2019; BHYT hộ gia đình 3.578 người. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn huyện là 27.405 tỷ đồng đạt 24,6% kế hoạch giao 2020.

.Ảnh minh họa

Cũng trong quý I/2020, BHXH huyện Văn Yên đã cấp mới: 93 sổ BHXH, 6.440 thẻ BHYT, việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị người lao động trong việc di chuyển nơi làm việc mới, tăng mới lao động và trong giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Công tác chi trả và giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT luôn được đảm bảo, tính đến 31/3/2020, BHXH Văn Yên đã chi trả trên 4.000 người hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với số tiền chi trả 53,876 tỷ đồng, chi giải quyết tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe với số tiền 1.963 tỷ đồng.

Thời gian tới, BHXH Văn Yên tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện tăng cường công tác tuyên truyền một cách sâu rộng các chế độ chính sách BHXH và Luật BHXH, BHYT bắt buộc và BHXH, BHYT tự nguyện, BHTN trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giải quyết kịp thời chế độ chính sách xã hội cho người lao động đúng quy định.

Ban Biên tập