Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Sẽ có thêm 14.400 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo

18/05/2020 09:57:00 Xem cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 632/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020 cho Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH). Theo đó, kế hoạch năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng của NHCSXH so với năm 2019 là 8%, tương ứng 14.400 tỷ đồng.

Nguồn vốn chính sách giúp nhiều người dân thoát nghèo.

Khoản ưu đãi này sẽ tạo cơ hội về vốn cho người nghèo, bà con vùng sâu, vùng xa… tạo sinh kế, việc làm hoặc mở rộng sản xuất, kinh doanh, cải tạo nhà ở, xây dựng các công trình nước sạch nông thôn và cho học sinh - sinh viên vay vốn để học tập…

Tính đến hết năm 2019 tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 216.361 tỷ đồng, tăng 17.585 tỷ đồng so với năm 2018; đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến hết năm 2019 đạt 206.805 tỷ đồng.

Hiện cả nước có trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong năm 2019 hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 266 nghìn lao động, trong đó giúp gần 7.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng hơn 15 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP…