Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lục Yên đẩy mạnh chăn nuôi hàng hóa giúp nhiều hộ dân xóa nghèo

02/11/2016 09:39:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Để giúp nhiều hộ dân xóa nghèo và từng bước nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi, huyện Lục Yên đã thực hiện nhiều chương trình, mô hình chăn nuôi tới các xã - thị trấn trên địa bàn, mang lại hiệu quả tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Huyện Lục Yên đã và đang nhân rộng nhiều mô hình chăn nuôi hàng hóa giúp nhiều hộ dân xóa nghèo

Cùng với việc vận động nhân dân mở rộng quy mô chăn nuôi, huyện Lục Yên đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi chủ động đầu tư con giống; trang bị kiến thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tích lũy các phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu bò; làm chuồng trại kiên cố, đưa gia súc về nuôi nhốt tại nhà, tạo thế phát triển bền vững trong chăn nuôi. Hiện nay, tổng đàn gia súc của huyện Lục Yên là trên 120 nghìn con. Trong đó, đàn lợn trên 102 nghìn con, đàn trâu trên 18.000 con và đàn bò gần 900 con.

Để từng bước nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi, huyện Lục Yên đã thực hiện nhiều chương trình, mô hình chăn nuôi tới các xã - thị trấn trên địa bàn như: hỗ trợ 14 cơ sở chăn nuôi hàng hóa số tiền 350 triệu đồng, nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn nái kinh phí 450 triệu đồng, hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản cho 100 hộ có công với cách mạng với số tiền trên 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ 10 cơ sở chăn nuôi trâu, bò tập trung số tiền 350 triệu đồng…

Để đàn vật nuôi trên địa bàn phát triển ổn định và ngày càng nâng cao chất lượng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trạm Thú y, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn giúp đỡ, tư vấn các hộ dân tham gia các mô hình phát triển chăn nuôi bằng cách lai tạo, lựa chọn con giống tốt; chú trọng công tác tiêm phòng dịch bệnh, mở rộng quy mô chăn nuôi, khuyến khích việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình, dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi quy mô trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Có thể thấy, việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá trong thời gian qua ở Lục Yên đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.

Thanh Hoa