Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đảng bộ Hưng Thịnh: Quan tâm mở hướng thoát nghèo cho nhiều hộ dân

03/12/2016 16:56:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong những năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã chú trọng lãnh, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Qua đó, đời sống người dân trong xã ngày càng được khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 20,3%.

Gia đình ông Tam đang chăm sóc vườn cam, quýt, bưởi trĩu quả của gia đình

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Mai Văn Tam ở thôn Trực Chính, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đúng vào thời điểm ông và gia đình đang chăm sóc vườn cam, quýt, bưởi trĩu quả của gia đình. Thực hiện Nghị quyết của xã về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là phát triển vùng cây ăn quả có múi. Gia đình ông Tam đã mạnh rạn chuyển đổi gần 4 ha chè già cỗi và rừng kém hiểu quả sang trồng cam, quýt, bưởi… Nhờ chăm chỉ, chịu khó lại được chuyển giao khoa học kỹ thuật trong canh tác lên cây ăn quả của gia đình ông Tam phát triển, sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, quả to đều. Trong năm 2015 từ cây ăn quả đã mang về cho gia đình ông thu nhập gần 150 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, gia đình ông Tam còn đầu tư vào chăn nuôi lợn với quy mô 50 con lợn thịt, 10 con lợn nái, trên 1.000m2 mặt nước nuôi cá và nuôi 200 con ba ba. Từ mô hình phát triển tổng hợp này đã tạo thu nhập ổn định từ 350 đến 400 triệu đồng/năm. Ông Tam phấn khởi nói: “Trước kia, gia đình chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do chưa xác định được hướng đi phát triển kinh tế. Nhưng nhờ được sự giúp đỡ của chính quyền xã, chúng tôi đã được vay vốn, tiếp cận khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế hộ gia đình. Thời gian tới gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng cây ăn quả và chăn nuôi, gia đình mong muốn tiếp tục được các cấp, các ngành tạo điều kiện về vốn vay, chuyển gia khoa học kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất”.

Được cán bộ xã, thôn thường xuyên đến tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hộ gia đình từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu, gia đình ông Vũ Minh Quê ở thôn Yên Thuận, xã Hưng Thịnh cũng mạnh dạn vay vốn từ anh em, bạn bè đầu tư vào chăn nuôi lợn với quy mô 40 con lợn thịt, 5 con lợn nái, trồng trên 2 ha rừng kinh tế chủ yếu là cây quế. Ngoài ra ông Quê còn đầu tư vào máy tuốt lúa, máy xay xát để phục vụ nhu cầu của người dân trong và ngoài xã. Nhờ được sự quan tâm của các cấp, các ngành thường xuyên đến hướng dẫn chuyển gia khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng rừng mà gia đình ông đã biết áp dụng có hiệu quả các kỹ thuật mới vào sản xuất. Đến nay, mỗi năm cũng cho gia đình ông có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Ông Quê chia sẻ: “Từ khi phát triển kinh tế đời sống của gia đình tôi cũng dần được cải thiện và đi lên, đặc biệt là có điều kiện nuôi con cái ăn học. Gia đình sẽ tiếp tục phát triển chăn nuôi, đồng thời mở rộng dịch vụ để phục vụ bà con và kiếm thêm thu nhập cho gia đình”.

Thôn Yên Thành, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên là thôn thuần nông, lại là thôn đặc biệt khó khăn của xã, thôn hiện có 100 hộ với gần 400 nhân khẩu trong đó có 90% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nắm bắt được tình hình đó, Chi bộ, chính quyền thôn đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng bộ xã, Nghị quyết của Chi bộ thôn về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thấm nhuần được chủ trương, bà con nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất mà đến nay thôn luôn duy trì 14 ha lúa nước 2 vụ, 10 ha tre măng bát độ, 50 ha rừng trồng kinh tế và 5 ha cây ăn quả và chăn nuôi gia súc, gia cầm; phát triển dịch vụ. Nhờ đó, từ thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, nhì xã, hiện Yên Thành chỉ còn 33 % hộ nghèo theo tiêu chí mới. Bà Đinh Thị Niêm - Bí thư Chi bộ thôn Yên Thành nói: “Từ khi thực hiện Nghị quyết của xã về phát triển kinh tế, nhân dân trong thôn đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia, đến nay nhận thức người dân ngày càng được nâng lên bà con đã mạnh rạn đưa những cây, con giống mới vào sản xuất như cây quế, cây cam, quýt. Nhờ đó đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng lên, cái đói, cái nghèo dần được đẩy lùi”.

Đảng bộ xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên hiện có 171 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ, gồm 4 chi bộ trường học, trạm y tế và 11 chi bộ thôn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hưng Thịnh lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra mục tiêu “Phát huy tối đa các thế mạnh, tiềm năng và nội lực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư nhằm đẩy nhanh tốc đội phát triển kinh tế và tiến đội thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”. Để lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng ủy xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải giúp người dân tiếp cận và ứng dụng được tiến bộ khoa học trong sản xuất, do vậy hàng năm Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với thực tế địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đào đạo nghề nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của từng loại sản phẩm. Đi đôi với đó, chỉ đạo ủy ban nhân dân xã và các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình liên doanh, liên kết trong đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, xây dựng các vùng sản xuất tập trung tạo thành hàng hóa. Hiện nay, toàn xã có trên 70 ha cây ăn quả có múi, trong đó phần lớn diện tích đang cho thu hoạch, giá trị thu nhập đạt gần 10 tỷ đồng/năm; có 9 gia trại chăn nuôi lợn tập trung có từ 50 con trở lên, 20 gia trại 20 con trở lên, cho thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng/năm, 20% số hộ trong xã chăn nuôi từ 10 con trở lên, thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; sản lượng lương thực bình quân đạt 318kg/người/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 20,3%.

Bằng việc đưa ra các giải pháp đồng bộ và phát huy tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, xã Hưng Thịnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân trên địa bàn dần được nâng lên. Ông Đỗ Văn Thành - Phó bí thư Thường trực Đảng bộ xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên nói: “Thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, chủ động xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp, các trang trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả, đồng thời phát huy những thành quả đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế trong thời gian qua và chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp với các cơ quan cấp trên để tạo điều kiện cho người dân về vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cây con giống mới cho nhân dân; tìm đầu ra ổn định cho các sản phẩm của nhân dân làm ra”.

Những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế - xã hội của xã Hưng Thịnh đã từng bước tạo cho nhân dân niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tính tiên phong của cán bộ đảng viên. Tin rằng, xã Hưng Thịnh sẽ ngày càng phát triển, giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, là tiền đề quan trọng để xã thực hiện thành công các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Thanh Hoa