Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đại Sơn: Nỗ lực trong công tác giảm nghèo

03/12/2016 17:08:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Dù gặp không ít khó khăn, song giai đoạn 2011-2015, chính quyền và nhân dân xã Đại Sơn đã có nhiều nỗ lực, đoàn kết, chung tay xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân, vì sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện Văn Yên.

Đại Sơn có lợi thế cho phát triển chăn nuôi gia súc, phát triển lâm nghiệp và phù hợp cho phát triển các cây lâm nghiệp khác, tạo nguồn thu nhập đáng kể góp phần xoá đói, giảm nghèo cho nhân dân trong xã.

Đại Sơn là một xã vùng cao của huyện Văn Yên, phía đông giáp An Thịnh, phía tây giáp xã Nà Hẩu, phía nam giáp xã Mỏ Vàng, phía bắc giáp xã Xuân Tầm, xã Tân Hợp.

Hiện toàn xã có tổng số 739 hộ, 3.239 khẩu, gồm 4 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó: Dân tộc Dao, chiếm 74,7%; Dân tộc Tày, chiếm 10,7%; Dân  tộc H'Mông, chiếm 4.9%; Dân tộc kinh, chiếm 9.7%.

Những năm qua, xã Đại Sơn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Văn Yên và sự giúp đỡ của các ban ngành trong huyện. Sự đoàn kết trong cán bộ, công chức và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Bên cạnh đó, xã có diện tích đất rộng, có nhiều đồi núi là lợi thế cho phát triển chăn nuôi gia súc, phát triển lâm nghiệp và phù hợp cho phát triển các cây lâm nghiệp khác, tạo nguồn thu nhập đáng kể góp phần xoá đói, giảm nghèo cho nhân dân trong xã.

Tuy nhiên, xã Đại Sơn cũng có địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi, hệ thống giao thông bị chia cắt bởi suối ngòi, việc đi lại sản xuất và sinh hoạt của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Đồng bào các dân tộc thiểu số toàn xã chiếm 90,3 %, về nhận thức và mặt bằng dân trí không đồng đều. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ từ xã đến các cơ sở còn nhiều hạn chế so với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Chính vì lẽ đó, xã Đại Sơn đã gặp không ít khó khăn trong công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định tiêu chí hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều hiện nay.

Theo thống kê, chỉ tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2012 giảm 6,81%, giai đoạn 2012 - 2013 giảm 15,97%, giai đoạn 2013 - 2014 giảm 8,34%, đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo còn 37,47% không đạt so chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, xã Đại Sơn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân tín chấp vay vốn kinh doanh phát triển kinh tế tạo việc làm cho người lao động. Trong 4 năm qua. xã đã đề nghị ngân hàng cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất trên 7,461 tỷ đồng để kinh doanh phát triển kinh tế như: phát triển các mô hình gia trại, trồng rừng, chăn nuôi, các cơ sở sản xuất, các dịch vụ thương mại, từ đó đã thu hút và giải quyết việc làm hàng năm cho trên 80 lao động có việc làm mới.

Với những nỗ lực trên, công tác xóa đói giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả như: xóa hộ nghèo 247 hộ; hỗ trợ vốn vay, tạo việc làm cho người lao động, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự đoàn kết tương thân, tương ái của nhân dân giúp đỡ xoá được 63 nhà tạm cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, 1 hộ gia đình cựu chiến binh nghèo.

Chủ tịch xã Đại Sơn Lý Văn Minh cho biết: “Mục tiêu của xã Đại Sơn trong nhiệm kỳ 2016-2021, số hộ nghèo trên địa bàn còn 155 hộ, thoát nghèo: 30 hộ. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo như: xoá nhà tạm, phối hợp đồng bộ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn và sự quan tâm của cộng đồng, trách nhiệm của các ngành, đặc biệt  là ở các Chi bộ, thôn có biện pháp cụ thể nhằm giúp đỡ người nghèo để họ có vốn, có tư liệu sản xuất tự vươn lên thoát nghèo phấn đấu mỗi năm giảm 3% trở lên tỷ lệ hộ nghèo. Thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với gia đình và người có công với cách mạng, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, cán bộ hưu trí, người tàn tật, trẻ mồ côi, người già cô đơn, người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phát huy tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng và các chương trình quốc gia về giảm nghèo, phân công các ngành trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo để họ phấn đấu thoát nghèo”.

Thanh Hoa