Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trạm Tấu: giải quyết việc làm, dạy nghề cho lao động nông thôn vượt kế hoạch

01/11/2018 10:22:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Xác định đào tạo nghề nông thôn phải gắn với giải quyết việc làm mới mang lại hiệu quả và bền vững, huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu việc làm tại địa phương. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn các tổ chức đoàn thể của xã, thôn tham gia vào việc tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn.

Một lớp học nghề sửa chữa xe máy tại huyện Trạm Tấu

10 tháng năm 2018, huyện Trạm Tấu đã giải quyết việc làm mới cho 563/535 lao động, đạt 105,2% kế hoạch.

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn thực hiện với tổng số người được đào tạo nghề là 632/510 người, đạt 123,9% kế hoạch.

Thời gian tới huyện Trạm Tấu định hướng và dạy nghề cho học sinh phổ thông ngay tại trường, mở các lớp dạy nghề theo nhu cầu của người dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến tuyển dụng lao động tại địa phương.

Ban Biên tập