Welcome to Yen Bai Portal
 • Đường dây nóng: 02163.818.555
 • English

Điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp

01/11/2018 16:25:00 Xem cỡ chữ
Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 được ban hành ngày 27/11/2014. Luật này chính thức có hiệu lực ngày 1/07/2015. Một trong những nội dung đáng chú ý tại văn bản này là quy định về điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cũng như trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái được đầu tư xây dựng khang trang.

1. Điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Theo quy định tại Điều 19 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập;
 • Có đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo theo cam kết;
 • Có đủ chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định;
 • Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu;
 • Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • Có điều lệ, quy chế tổ chức, hoạt động.

Nội dung chi tiết về các điều kiện này được quy định cụ thể tại Điều 14 Nghị định 143/2016/NĐ-CP.

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp chỉ được tuyển sinh, tổ chức đào tạo khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi thay đổi các nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì phải đăng ký bổ sung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 143/2016/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được quy định như sau:

- Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

 • Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
 • Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và kèm theo các giấy tờ chứng minh;
 • Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm:

 • Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) và quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
 • Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và kèm theo các giấy tờ chứng minh;
 • Bản sao quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đối với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

 • Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
 • Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và kèm theo các giấy tờ chứng minh;
 • Bản sao điều lệ hoặc quy chế tổ chức, hoạt động.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

- Đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Tổng cục Dạy nghề.

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

 • Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Dạy nghề gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp để thực hiện quản lý theo địa bàn.

- Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của cơ sở. Trường hợp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu, địa điểm đào tạo khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt phân hiệu, địa điểm đào tạo khác của cơ sở.

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

 • Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp về Tổng cục Dạy nghề để theo dõi, quản lý.

Đây là nôi dung quy định tại Điều 17 Nghị định 143/2016/NĐ-CP. 

 

Ban Biên tập