Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đảng uỷ Quân sự tỉnh: Nhiều giải pháp thực hiện Chỉ thị 05

12/03/2018 15:44:00 Xem cỡ chữ
Đã có 61 tập thể và 41 cá nhân trong LLVT tỉnh đăng ký và xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác được công nhận.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thái (ngoài cùng bên trái) trao đổi với cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh về những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05.

Quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị số 05), Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong triển khai thực hiện.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: "Ngay sau khi có Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87 ngày 8/7/2016 của Quân ủy Trung ương và các văn bản của cấp trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; đồng thời, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch của cấp trên vào thực tiễn phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương, bổ sung các tiêu chí thực hiện để cán bộ, đảng viên và quần chúng dân chủ thảo luận, tự giác cam kết phấn đấu rèn luyện. Bên cạnh đó, Đảng ủy chỉ đạo, tổ chức lồng ghép học tập 10 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chương trình giáo dục chính trị cho 100% cán bộ, chiến sỹ”.

 Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định "Đổi mới lề lối tác phong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật” theo phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả” là nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ và LLVT tỉnh.

 Đây là nội dung then chốt, hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng con người, xây dựng tổ chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh; xây dựng, tôn vinh và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Từ những chủ trương, giải pháp cụ thể gắn với nhiệm vụ và tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương đã có 61 tập thể và 41 cá nhân trong LLVT tỉnh đăng ký và xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác được công nhận (gồm 10 mô hình cấp tỉnh và 92 mô hình cấp Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh).

 Nhiều mô hình giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được áp dụng vào hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa trong LLVT tỉnh, tiêu biểu như: "Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt” của Phòng Chính trị; "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm” của Đại đội Trinh sát; "Chung sức xây dựng nông thôn mới” của Ban CHQS huyện Văn Yên và "Lợn đất tiết kiệm”, giúp cán bộ, hội viên phát triển kinh tế gia đình của Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh.

 Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, LLVT tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tích cực, chủ động làm tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên 3 cấp được Quân khu đánh giá đạt kết quả xuất sắc; đồng thời, chủ động tham mưu, huy động LLVT làm nòng cốt tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai xảy ra tại các huyện, thị phía Tây của tỉnh.

Với những thành tích xuất sắc, năm 2017, Đảng bộ Quân sự tỉnh được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc; 143 lượt tập thể và 580 lượt cá nhân trong LLVT tỉnh được các cấp khen thưởng; Bộ CHQS tỉnh được công nhận là một trong những đơn vị dẫn đầu trong Phong trào "Thi đua Quyết thắng” của Quân khu 2 và được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Theo Báo Yên Bái