Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018

14/03/2018 13:42:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Sáng 14/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 và phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018). Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2017, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Công tác thi đua, khen thưởng đã bao quát được các lĩnh vực của đời sống, xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các vùng, miền trong tỉnh. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới, góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng... được triển khai có hiệu quả. Cụ thể là các phong trào: “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Đổi mới phong cách và thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Vì an ninh tổ quốc”, “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”... Cùng với đó triển khai các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”,  “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... qua đó phát hiện và nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu dự Hội nghị

Với những thành tích đạt được, năm qua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được tặng Huân chương Lao động hàng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước; Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ, của UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, hành động, quyết liệt, thi đua thực hiện thắng lợi 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh là then chốt; ưu tiên tập trung thực hiện đồng bộ việc cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cơ cấu lại ngành công nghiệp, phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đa dạng hóa và huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thi đua xây dựng và phát triển văn hóa xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội gắn với tăng cường quản lý và phát triển xã hội lành mạnh, an toàn; nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nhân rộng các mô hình xóa đói giảm nghèo bền vững; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển khai có hiệu quả các biện pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cùng với đó tổ chức các hoạt động tuyên truyền trọng tâm và thiết thực, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái, 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc để cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy bài học kinh nghiệm qua 60 năm học tập và làm theo lời Bác, thực hiện quyết liệt các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả; hết lòng, hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp; tập trung cao độ cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng nhiệm vụ, nội dung, giải pháp đã đề ra. Đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm xây dựng các nhân tố mới, các tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức biểu dương, khen thưởng đúng vào dịp lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái...

17 Khối thi đua trong tỉnh ký giao ước thi đua

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua chuyên đề hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái và ký kết giao ước thi đua của 17 Khối thi đua trong tỉnh.

Dịp này, 88 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được Chủ tịch nước, Chính phủ và UBND tỉnh khen thưởng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân và Huân chương lao động hạng Ba cho 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 5 cá nhân đã có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 4 tập thể hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích trong công tác từ năm 2012 - 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho 51 tập thể thuộc các khối thi đua của tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 7 cá nhân đạt Giải C Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và Giải thưởng Văn học nghệ thuật tại cuộc thi cấp quốc gia và cấp tỉnh năm 2017

Nguyễn Hiên