Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> Kinh tế

Chủ tịch Yên Bái "lệnh" chỉ định thầu một số dự án để gỡ tắc

15/03/2019 14:20:43 Xem cỡ chữ Google
Tỉnh Yên Bái ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về các thủ tục hành chính, đất đai, nhân lực... để các nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án.

Yên Bái nỗ lực cải thiện năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) để thu hút đầu tư. (Ảnh minh họa: Báo Yên Bái)

Tỉnh Yên Bái hiện có 6 dự án đang xin chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 17.000 tỷ đồng, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng Công viên văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà; Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp Quốc tế Vân Hội; Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp đa chức năng tỉnh Yên Bái...

Quá trình triển khai, các nhà đầu tư gặp một số khó khăn, vướng mắc, nên đã đề nghị tỉnh Yên Bái điều chỉnh bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xem xét giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện báo cáo đánh giá tác động về môi trường…

Trước những băn khoăn của nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục chỉ định và không qua đấu thầu đối với một số nhóm dự án theo quy định của Luật Đầu tư. Tỉnh cũng sẽ quan tâm, ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về các thủ tục hành chính, đất đai, nhân lực... để các nhà đầu tư có thể sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh.

"Tôi đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với UBND các huyện ngồi cùng với nhà đầu tư xác định ranh giới và thẩm định nhu cầu sử dụng đất của nhà đầu tư. Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đề nghị các huyện cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định luôn quy mô, ranh giới, diện tích để tổng hợp vào Tờ trình, trình HĐND bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019", Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nêu rõ.

389 lượt xem
30