Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trấn Yên: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền PBGDPL

16/11/2018 10:10:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT – Những năm gần đây, huyện Trấn Yên đã không ngừng củng cố kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL; chỉ đạo ban tuyên truyền pháp luật các xã, thị trấn, các ngành thành viên của Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền PBGDPL tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tủ sách pháp luật phát huy hiệu quả tại huyện Trấn Yên.

Từ năm 2015 đến nay, bình quân mỗi năm, huyện Trấn Yên đã tổ chức gần 500 buổi tuyên truyền thông qua các cuộc họp của thôn, xã cho trên 36 nghìn lượt người nghe; cấp phát hàng nghìn tài liệu pháp luật ở cơ sở; xây dựng và phát khoảng hơn 150 tin, bài tuyên truyền trên hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở…

Riêng năm 2017, thông qua các hình thức tuyên truyền như: lồng ghép vào các buổi họp thôn, bản, các hội nghị do các ngành, đoàn thể tổ chức, Ban Tuyên truyền pháp luật các xã, thị trấn của huyện đã tổ chức gần 500 buổi tuyền pháp luật cho gần 40.000 lượt người và cấp phát gần 6.000 các loại tờ gấp, tờ rơi. Các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý của huyện đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

Phòng Tư pháp đã thụ lý, trình lên UBND huyện giải quyết 149 hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc (tăng 6 hồ sơ so với năm 2016); trong đó, có cả những hồ sơ hộ tịch có yếu tố người nước ngoài.

Công tác chứng thực theo thẩm quyền 2.404 việc từ chứng thực bản sao từ bản chính (tăng 323 việc). Cấp xã, thị trấn đăng ký khai sinh cho 1.506 trường hợp (tăng 184 trường hợp), đăng ký lại khai sinh cho 1.734 trường hợp (tăng 798 trường hợp)…

Luôn xác định công tác PBGDPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm chuyển tải thông tin pháp luật đến với người dân, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội, tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển. Hàng năm, Phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu giúp UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, kế hoạch PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, xây dựng hương ước, quy ước thôn, bản khu phố văn hóa...

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền PBGDPL của huyện Trấn Yên  vẫn còn những hạn chế như: đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác PBGDPL còn mỏng, hầu hết là kiêm nhiệm; kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện dành cho công tác này còn hạn hẹp, do vậy hiệu quả PBGDPL chưa cao…

Để công tác tuyên truyền PBGDPL tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL; tiếp tục đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập trung phát huy hiệu quả chương trình hoạt động của các mô hình câu lạc bộ; thường xuyên xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL tại từng cấp, từng ngành bảo đảm phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch; kịp thời đôn đốc, chỉ đạo xử lý những vướng mắc nảy sinh; tăng cường tuyên truyền PBGDPL không tách rời với việc nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống cho nhân dân... qua đó góp phần vào sự ổn định và phát triển của huyện nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung./.

Ban Biên tập