Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với doanh nghiệp

21/04/2020 17:48:00 Xem cỡ chữ
Có 5 nhóm đối tượng được gia hạn 5 tháng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp , thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất kể từ ngày Nghị định 41/2020/NĐ-CP được ký ban hành.

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái được gia hạn 5 tháng nộp tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất

Gỡ khó cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid -19, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Theo đó, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, người dân được gia hạn 5 tháng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và tiền thuê đất kể từ ngày Nghị định được ký ban hành. 

Nghị định áp dụng đối với 5 nhóm đối tượng. 

Thứ nhất, là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan... 

Thứ hai, là nhóm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý, tua tuyến du lịch... 

Thứ ba là nhóm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm... 

Thứ tư, gồm nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ năm, là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Các nhóm đối tượng này sẽ được gia hạn 5 tháng nộp tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất. Theo đó, đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5 và 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2020 (đối với trường hợp kê khai theo quý). 

Cụ thể, thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3 chậm nhất là ngày 20/9/2020; tháng 4 chậm nhất là ngày 20/10/2020; tháng 5 chậm nhất là ngày 20/11/2020 và thời hạn nộp thuế của tháng 6 chậm nhất là ngày 20/12/2020. 

Đối với thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I năm 2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020; quý II chậm nhất là ngày 30/12/2020. Đối với thuế TNDN, thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách Nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế TNDN đã nộp để nộp cho các loại thuế khác. 

Đối với tiền thuê đất, thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020. Nghị định cũng quy định, người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn chỉ phải gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) theo mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. 

Ông Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết: "Cục Thuế đã hướng dẫn các doanh nghiệp nghiên cứu kỹ về phạm vi, nội dung, đối tượng áp dụng việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất đối chiếu với ngành nghề sản xuất kinh doanh của đơn vị để đề nghị gia hạn nộp thuế, gia hạn nộp tiền thuê đất. Trường hợp các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP thì lập hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế nộp tiền thuê đất theo mẫu quy định kèm theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gửi cơ quan thuế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu trên giấy đề nghị gia hạn, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tích vào phần ngành nghề lĩnh vực kinh doanh để làm căn cứ cho việc xác định tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn."

Để đảm bảo việc xác định chính xác ngành nghề kinh tế được gia hạn đồng thời, tránh những sai sót xảy ra khi đề nghị gia hạn nộp thuế, gia hạn nộp tiền thuê đất dẫn đến việc tính tiền chậm nộp, các doanh nghiệp cần tra cứu danh mục ngành kinh tế tại Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ để làm căn cứ đối chiếu ngành nghề kinh doanh để xin gia hạn. Các doanh nghiệp gửi hồ sơ xin gia hạn thực hiện trên hồ sơ giấy và gửi về Cục Thuế theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp; hoặc gửi bộ phận một cửa Cục Thuế. Khi nâng cấp xong ứng dụng kê khai điện tử, Cục Thuế sẽ thông báo đến các doanh nghiệp để nộp hồ sơ điện tử theo quy định.

Theo Báo Yên Bái