Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thành phố Yên Bái thu ngân sách 6 tháng đạt 53% kế hoạch giao

17/07/2020 14:40:00 Xem cỡ chữ
6 tháng đầu năm 2020, Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã thu được 270,4 tỷ đồng/507,8 tỷ đồng bằng 53% kế hoạch tỉnh giao, bằng 49% kế hoạch phấn đấu tỉnh, bằng 115% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu cân đối thu được 175,5 tỷ đồng bằng 43% kế hoạch giao, Thu tiền giao đất thu dược 94,9 tỷ đồng bằng 95%. Một số nguồn thu đạt cao như: Thu tiền giao đất đạt 95 %; Thuế SD đất phi NN đạt 72%; Thuế Thu nhập cá nhân đạt 48%; Lệ phí Trước bạ đạt 51%; Thuế NQD đạt 40%; Thu phí, lệ phí đạt 47%; Khối xã phường thu được 69,2 tỷ/128,77 tỷ bằng 54% kế hoạch thành phố giao.

Đạt được kết quả nêu trên, Chi cục đã triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm.Trong đó, tập trung chủ yếu đối với nguồn thu từ khối các doanh nghiệp; Quyết liệt triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chức năng, quy trình quản lý, giải pháp công tác của ngành, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, huy động tối đa các nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Các Đội thuế liên xã, phường đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương để nắm bắt tình hình thực tế từng nguồn thu phát sinh trên địa bàn; Chi cục đã tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế tạo điều kiện cho người nộp thuế chủ động kê khai nộp thuế phát sinh theo quy định. Kịp thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Chi cục đã thành lập Tổ tiếp nhận, giải quyết, hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến dịch bệnh. Khảo sát doanh thu khoán đối với các trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19 dẫn đến sụt giảm doanh thu có đơn xin giảm thuế. Nhằm hỗ trợ kịp thời cho các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Theo yenbai.gdt.gov.vn