Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trạm Tấu vượt khó thu ngân sách

10/07/2020 09:57:00 Xem cỡ chữ
Bước vào thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Trạm Tấu được giao chỉ tiêu thu ngân sách đến năm 2020 đạt từ 35 tỷ đồng trở lên. Vượt lên những khó khăn của huyện vùng cao, đồng thời, đề ra nhiều giải pháp phù hợp trong thu ngân sách nên dự kiến hết năm 2020, huyện không những hoàn thành kế hoạch, mà còn phấn đấu thu đạt 64,5 tỷ đồng, bằng 184% chỉ tiêu Nghị quyết.

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Nghĩa Văn - Trạm Tấu tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đăng ký thuế, kê khai, hoàn thuế.

Là một trong 62 huyện nghèo cả nước, kinh tế chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp; các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa phát triển; doanh nghiệp nhỏ lẻ và sản xuất, kinh doanh chủ yếu là hoạt động xây dựng cơ bản... 

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, Trạm Tấu chịu ảnh hưởng nặng nề về người, tài sản do thiên tai, nhất là các cơn bão số 10 năm 2017, số 3 và số 4 năm 2018 làm nhiều công trình xây dựng bị ảnh hưởng; các nhà máy thủy điện phải ngừng sản xuất để khắc phục, sửa chữa nhà xưởng, máy móc thiết bị, dẫn đến số thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. 

Đồng chí Vũ Lê Chung Anh - Chủ tịch UBND huyện cho biết: "Để hoàn thành thu ngân sách, thời gian qua, căn cứ vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, huyện đã chỉ đạo Chi cục Thuế và các cơ quan chuyên môn đã làm tốt việc tham mưu trong xây dựng dự toán thu ngân sách hàng năm, hàng quý, tháng, tuần sát với tình hình thực tế tại cơ sở; đề ra biện pháp, giải pháp tập trung lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách”.

Cùng đó, huyện động viên, chia sẻ những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển; chủ động rà soát các hộ sản xuất, kinh doanh, các khoản thu từ đất, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp, cá nhân cố tình chây ì, nợ thuế quá thời gian quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu ở cấp cơ sở, có giải pháp đặc thù trong thu tiền giao đất; chỉ đạo ngành thuế tăng cường việc quản lý và khai thác triệt để nguồn thu phát sinh; chủ động rà soát các cá nhân, hộ kinh doanh mới; làm tốt công tác kiểm tra đối với việc thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh; làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế; cải cách thủ tục hành chính về thuế, nhất là tăng cường quản lý đăng ký thuế, kê khai, hoàn thuế... 

Từ đó, nắm chắc từng nguồn thu, sắc thuế từng doanh nghiệp, từng người nộp thuế đến từng tháng, từng quý làm cơ sở đôn đốc thu, nộp vào ngân sách kịp thời.

Với quyết tâm chính trị, sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của người nộp thuế, nên công tác thu ngân sách của Trạm Tấu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, kết thúc năm 2015, huyện thu đạt trên 26,7 tỷ đồng thì dự ước phấn đấu đến 31/12/2020 sẽ đạt 64,5 tỷ đồng, bằng 184% chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Đồng chí Vũ Lê Chung Anh - Chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: "Vượt lên những khó khăn của huyện vùng cao, trong 5 năm qua, nền kinh tế của Trạm Tấu đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều dự án được triển khai đầu tư; dịch vụ du lịch đã có bước khởi động tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh. Chính sách thuế của Nhà nước thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế cũng như các thành phần kinh tế khác. 

Kết quả thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, nguồn thu thuế, phí, lệ phí chiếm trên 85% tổng thu ngân sách. Qua đó, góp phần đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; là tiền đề quan trọng để huyện thực hiện thành công mục tiêu, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025".

Theo Báo Yên Bái