Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 1.274 tỷ đồng

21/07/2020 20:56:00 Xem cỡ chữ
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1.273,8 tỷ đồng, bằng 51% dự toán Trung ương giao, 39% dự toán tỉnh giao, 35% so với chỉ tiêu phấn đấu và bằng 105% so với cùng kỳ.

Chi cục Thuế Lục Yên ứng dụng CNTT trong quản lý, kê khai, nộp thuế điện tử.

Trong đó: Thu xuất nhập khẩu 86,9 tỷ đồng, bằng 35% dự toán Trung ương, bằng 30% dự toán tỉnh, 28% chỉ tiêu phấn đấu và bằng 65% so với cùng kỳ. Thu cân đối 777,6 tỷ đồng, bằng 47% dự toán Trung ương, 40% dự toán tỉnh, 39% so với chỉ tiêu phấn đấu và bằng 95% so với cùng kỳ năm trước. Thu xổ số đạt 10,2 tỷ đồng bằng 41% dự toán Trung ương, bằng 40% dự toán tỉnh, bằng 38% so với chỉ tiêu phấn đấu, bằng 80% so với cùng kỳ năm trước. Thu tiền sử dụng đất đạt 399 tỷ đồng, bằng 67% dự toán Trung ương, bằng 38% dự toán tỉnh, bằng 31% so với chỉ tiêu phấn đấu và bằng 161% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Thuế tỉnh, 6 tháng cuối năm toàn tỉnh phải thu đạt khoảng 2.341,7 tỷ đồng mới đạt chỉ tiêu phấn đấu, vì vậy, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể chi tiết theo doanh nghiệp, từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản; triển khai có hiệu quả các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hậu kiểm thuế; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để Người nộp thuế tiếp tục duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh...