Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tăng cường giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

18/06/2019 08:03:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Trong tháng 5/2019, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác thu, thu nợ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật.

Trong tháng có 5.315 người tham gia BHXH tự nguyện

Trong tháng, BHXH tỉnh đã cấp 100% sổ BHXH cho người tham gia tăng mới; kịp thời cấp, đổi thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia theo quy định; chốt sổ BHXH kịp thời để phục vụ cho công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH cho người lao động. Phối hợp thực hiện việc in, cấp đổi thẻ BHYT do mất, hỏng trực tiếp tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và huyện kịp thời, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong việc cấp lại thẻ do mất, hỏng.

Trong tháng, có 52.602 người (bao gồm cả đối tượng nghỉ thai sản) tham gia BHXH bắt buộc, tăng 50 người so với tháng trước, tăng 1.480 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 95,8% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao; 5.315 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 452 người so với tháng trước, tăng 3.412 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 84,9% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao; 42.097 người tham gia BHTN (bao gồm cả đối tượng nghỉ thai sản), tăng 160 người so với tháng trước, tăng 1.301 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 96,5% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao; 790.079 người tham gia BHYT (bao gồm cả đối tượng thân nhân quân đội là 5.504 người), tăng 990 người so với tháng trước, tăng 21.179 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,4% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 96,4%. BHXH tỉnh đã cấp 1.196 sổ BHXH, lũy kế đến ngày 31/5/2019 là 3.775 sổ, nâng tổng số sổ BHXH đã cấp hiện tại lên 57.876 sổ/57.876 đối tượng tham gia, đạt 100%; cấp mới 8.854 thẻ BHYT

Cũng trong tháng 5, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với BHXH cấp huyện tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và Bộ phận phục vụ hành chính công của huyện. Trong tháng đã tiếp nhận 1845 hồ sơ (cấp lại thẻ BHYT 1681 hồ sơ/2559 lượt thẻ; 164 hồ sơ hồ sơ khác).

CÙng với đó, BHXH tỉnh đã tổ chức giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người lao động theo quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ngành Bưu điện rà soát, đối chiếu trong việc quản lý tốt đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng vài chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh chú trọng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai tốt Luật BHXH, Luật BHYT và chính sách mới liên quan và chỉ đạo các địa phương tăng cường giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW và Nghị quyết 28-NQ/TW và Nghị quyết số 102-NQ/TW về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Tăng cường phối hợp với các ngành, các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT tới người lao động và người dân. Chú trọng phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị khách hành để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tập trung nguồn lực để đôn đốc thu, thu nợ, phấn đấu hết quý II/2019 thu đạt 50% kế hoạch cả năm; quyết tâm nỗ lực giảm nợ và phát triển BHXH, BHYT theo kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận và kịp thời giải quyết chế độ chính sách BHXH cho người lao động theo đúng quy trình, quy định. Tổ chức tốt việc giải quyết TTHC tại Trung tâm hành chính công của tỉnh và huyện; phối hợp với các ngành liên quan chi trả đúng, đủ chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia.

Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác quản lý ấn phẩm. Tăng cường các giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT để đạt hiệu quả.Tiếp tục tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở KCB BHYT; thực hiện tốt công tác giám định BHYT điện tử tại các cơ sở KCB BHYT, kiên quyết từ chối thanh quyết toán chi phí KCB bất hợp lý, không đúng quy định hiện hành.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và tổ chức thanh tra kiểm tra chuyên ngành đảm bảo chất lượng, số lượng theo kế hoạch đã đề ra.

Ban Biên tập