Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Phê duyệt hơn 10,2 nghìn tỷ đồng phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

02/06/2017 21:01:00 Xem cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em; giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm hại...

Thiếu nhi Thủ đô vẽ tranh tại Ngày hội thiếu nhi vẽ tranh phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 được thực hiện, với tổng kinh phí là 10.266 tỷ đồng gồm 4 dự án.

Đó là các dự án: Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội đối với các đối tượng yếu thế; Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em; Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; và Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán.

Chương trình này nhằm phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng yếu thế theo hướng hội nhập quốc tế; tạo môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em; giảm khoảng cách giới trong những lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cai nghiện ma túy, tuyên truyền phòng, chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán trở về, góp phần đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội, hướng tới mục tiêu công bằng và phát triển kinh tế-xã hội bền vững cũng nằm trong Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

Chương trình cũng phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập lên 55%; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn kỹ năng cho 30% số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội; 80% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển; giảm tỷ lệ gia tăng số trẻ em bị xâm hại; có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp 90% trẻ em có nguy cơ cao bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý, theo dõi.

Chương trình phấn đấu ít nhất 70% nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV, nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo và 50% nữ cán bộ trong diện quy hoạch được trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và các kỹ năng mềm.

Theo Chương trình, 50% nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới sẽ được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ hỗ trợ; 50% số người gây bạo lực hoặc có nguy cơ gây bạo lực được phát hiện, tư vấn; 90% người nghiện ma túy có quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 90% xã, phường được tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm; 90% số nạn nhân bị mua bán được phát hiện, được tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc.

 

Theo TTXVN