Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thị xã Nghĩa Lộ có 1.925 hộ nghèo theo tiêu chí mới

02/11/2016 09:32:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Theo số liệu báo cáo của phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã Nghĩa Lộ, hiện trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có 1.925 hộ nghèo theo tiêu chí mới, bằng 24,9%; 418 hộ cận nghèo, bằng 5,41%.

Theo kết quả rà soát mới đây nhất của tổ Pá Kết, phường Trung tâm, trong năm 2016 sẽ có 6 hộ có khả năng thoát nghèo

Thực hiện công tác giảm nghèo, thị xã đã có nhiều chương trình như: Hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất thông qua nguồn vốn xây dựng NTM, phát triển chăn nuôi, phát triển cây màu vụ đông, hỗ trợ làm nhà, đào tạo việc làm... Tuy nhiên, công tác giảm nghèo của thị xã vẫn còn nhiều bất cập. Nguyên nhân được xác định là do: Tiêu chí chuẩn nghèo được thực hiện cao hơn, một số hộ dân ở những nơi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để phục vụ các dự án xây dựng trọng điểm của tỉnh chưa tìm được việc làm ổn định, nhiều hộ dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỉ lại vào nhà nước…

Để đạt được mục tiêu giảm 4% hộ nghèo, tương ứng với 310 hộ nghèo trong năm 2016, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến khích hộ nghèo có ý thức tự lực vươn lên. Đồng thời cụ thể hóa mục tiêu giảm nghèo, nâng cao hiệu quả nguồn vốn bằng cách khuyến khích kéo doanh nghiệp về nông thôn tạo lập vùng hàng hóa thu hút nhiều lao động có việc làm. Cùng với đó thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách khuyến công của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 như làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích phát triển cơ sở chế biến sản phẩm tại các vùng nông thôn của thị xã… nhằm giảm nghèo hiệu quả và bền vững./.

Thanh Hoa