Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hộ nghèo được thêm ưu đãi vay vốn hỗ trợ nhà ở

(04/10/2016)

CTTĐT - Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo.

(04/10/2016)

CTTĐT - Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Yên Bái mạng lưới làm công tác ủy thác đã phủ rộng khắp 100% các thôn, trong toàn tỉnh, phần nào đáp ứng mong mỏi của người dân, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển chung của tỉnh.

Tỉnh Yên Bái điều tra hộ nghèo, cận nghèo bảo đảm chính xác, dân chủ, công khai và minh bạch

(04/10/2016)

CTTĐT  - Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm của mỗi địa phương. Qua đây không chỉ nhằm xác định kết quả giảm nghèo hàng năm mà quan trọng hơn - kết quả điều tra sẽ là một căn cứ, cơ sở xây dựng các giải pháp, ban hành các chính sách cho phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm sau và giai đoạn; đồng thời, đảm bảo quyền lợi, sự công bằng giữa các đối tượng trong thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Yên Bái năm 2015.

(04/10/2016)

 

CTTĐT - Ngày 09/03/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015.

Gần 29 nghìn họ dân của tỉnh Yên Bái được tham gia dực án giảm nghèo giai đoạn II

(04/10/2016)

CTTĐT - Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 do Ngân hàng thế giới tài trợ có 6 tỉnh tham gia gồm Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên.

Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

(04/10/2016)

CTTĐT - Vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.