Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mù Cang Chải: Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng chữa cháy cơ sở các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

30/09/2019 14:23:00 Xem cỡ chữ
Vừa qua, Phòng GD& ĐT huyện Mù Cang Chải phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa, cháy (PCCC), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 118 học viên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc 36 đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Các học viên được thực hành chữa đám cháy gas bằng các phương tiện chữa cháy hiện có như bình cứu hỏa dạng bột.

Trong thời gian 1 ngày các học viên được giảng viên của Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Yên Bái truyền đạt những nội dung cơ bản như: Một số văn bản quy phạm pháp luật và tính chất, nguyên tắc của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy; kiến thức chung về an toàn phòng cháy; các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cơ bản và kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu người bị nạn.

Bên cạnh các nội dung lý thuyết, các học viên còn được thực hành chữa đám cháy gas bằng các phương tiện chữa cháy hiện có, như bình cứu hỏa dạng bột.