Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy

30/09/2019 14:59:00 Xem cỡ chữ
Thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, các cơ quan, đơn vị về vai trò, tầm quan trọng của vấn đề PCCC đối với các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Chuyên trang tuyên truyền trên Cổng TTĐT tỉnh

Bám sát vào Kế hoạch, sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã luôn chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Giai đoạn 2014 - 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành 08 Công văn hướng dẫn tuyên truyền về PCCC tập trung vào thời điểm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN; dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán; phòng chống cháy rừng mùa khô hanh. Đồng thời lồng ghép nội dung hướng dẫn tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh trong Hội nghị giao ban báo chí hàng quý; Thông báo hoạt động báo chí - xuất bản; Hướng dẫn tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện (nay là Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện) và Đài Truyền thanh cơ sở hàng tháng.

Cụ thể: Sở đã thực hiện viết, khai thác trên 100 tin, bài, khẩu hiệu, thông điệp, video clip tuyên truyền về công tác PCCC đăng tải trên Bảng thông tin điện tử khu vực Trung tâm km5 thành phố Yên Bái, 03 Cổng chào điện tử và trang thông tin điện tử của Sở.

Báo Yên Bái đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng và cử phóng viên thâm nhập thực tế thực hiện nhiều tác phẩm báo chí tuyên truyền PCCC. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên và  tập trung đẩy mạnh vào các đợt trọng điểm như: Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN; PCCC mùa hanh khô, dịp tết Nguyên đán; các hoạt động tuyên truyền lưu động công tác bảo đảm an toàn PCCC của các cơ quan chức năng; tuyên truyền việc thực hiện Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo... ; tuyên truyền các hoạt động ký cam kết thực hiện quy định bảo đảm an toàn PCCC, giữ gìn an ninh trật tự. Các hoạt động mít tinh, ra quân hưởng ứng công tác PCCC nhân dịp “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/10” hàng năm. Tuyên truyền các hoạt động tập huấn nghiệp vụ PCCC và khả năng thao tác, sử dụng thành thạo dụng cụ, phương tiện chữa cháy cho lực lượng PCCC của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn… trên địa bàn tỉnh. Báo Yên Bái đã kịp thời biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện các quy định về PCCC và bước đầu đã mạnh dạn công khai, phản ảnh những cơ sở, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp chưa thực hiện tốt các quy định về PCCC trên địa bàn tỉnh.  Trong giai đoạn 2014 - 2018, Báo Yên Bái đã thực hiện 15 chuyên mục; viết, đăng tải trên 750 tin, bài, phóng sự trên các ấn phẩm Báo Yên Bái thời sự, Báo Yên Bái vùng cao, Báo Yên Bái điện tử, Truyền hình Internet về công tác PCCC.

Hàng năm, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã chủ động tuyên truyền về công tác PCCC, đưa tin các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN trên địa bàn tỉnh. Tích cực phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh; Xây dựng nhiều tác phẩm tin, bài, phóng sự phát thanh và truyền hình về công tác PCCC. Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, đi sâu vào nhiều khía cạnh như: Tuyên truyền, phản ánh hoạt động  các cơ quan, đơn vị, địa phương; lao động, sản xuất của các cơ sở chế biến, kinh doanh; người dân gắn với việc thực hiện đảm bảo về PCCC; công tác kiểm tra PCCC trên địa bàn toàn tỉnh của các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, thông tin dự báo, cảnh báo, phổ biến đến người dân, địa phương, đơn vị sản xuất, kinh doanh về nguy cơ và cách phòng, chống các tác nhân, nguyên nhân gây cháy (cháy rừng, cháy nhà do thời tiết, do các vật dụng dễ gây cháy...). Tuyên truyền các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người, biện pháp khắc phục vi phạm về PCCC, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC của nhân dân. Nêu gương những những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt, phê phán những việc làm thiếu trách nhiệm trong công tác PCCC trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2014 - 2018, Đài PTTH tỉnh đã đăng tải 2.510 tin, bài, phóng sự, cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh 4 thứ tiếng Kinh - Thái- Dao - Mông và trên sóng Truyền hình, trang Website yenbaitv.org.vn tuyên truyền, phản ánh về PCCC.

Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái đã chủ động, kịp thời tuyên truyền về công tác PCCC. Trong đó, tập trung tuyên truyền về công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh về công tác PCCC; tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật PCCC; hướng dẫn kiến thức cơ bản về PCCC. Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN, Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy hàng năm, Cổng TTĐT tỉnh đã quan tâm dành nhiều thời lượng, mở chuyên mục tuyên truyền về PCCC; kịp thời, chủ động đưa tin, bài phản ánh về công tác PCCC, đưa gương người tốt, việc tốt nhằm nâng cao nhận thức của người dân và ý thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với công tác PCCC.

Giai đoạn 2014 - 2018, Cổng đã thực hiện 4 chuyên mục; đăng, tải 285 tin, bài, văn bản chỉ đạo với nội dung liên quan đến công tác PCCC; hàng năm ký hợp đồng tuyên truyền với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác PCCN - ATVSLĐ, đồng thời hướng dẫn các trang thành viên cập nhật thông tin, đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành có liên quan về công tác PCCC đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của người truy cập.