Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Nâng cao hiệu hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy

30/09/2019 14:31:00 Xem cỡ chữ
Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân dân trên địa bàn đồng thời xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo đối với các sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh tăng cường thực hiện công tác PCCC.

Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng chữa cháy cơ sở các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mù Cang Chải

Trong giai đoạn năm 2014 - 2018, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã xây dựng và ban hành 05 văn bản chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; xây dựng 02 kế hoạch triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC tại các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Công tác phối hợp giữa các sở ngành trong việc quy hoạch và xây dựng được thực hiện thường xuyên có hiệu quả đúng các quy định của Nhà nước và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh hằng năm tổng rà soát phân loại các cơ cở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn, qua rà soát kịp thời bổ sung các cơ sở mới phát sinh và thanh loại các cơ sở ngừng hoạt động. Đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC và tiến hành phân cấp quản lý về PCCC đến công an cấp huyện.

Nhằm nâng cao hiệu quả hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền về PCCC với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đặc biệt trong tuần lễ an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ và "ngày toàn dân PCCC” ngày 04/10 hằng năm, với phương châm “lấy phòng ngừa là chính” trong đó phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tới tất cả các địa bàn trên toàn tỉnh với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Bên cạnh đó, công tác củng cố, kiện toàn, đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng đã được các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện; nhất là lực lượng Công an đã chủ động đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, kịp thời cung cấp nhiều thông tin, tình hình cháy, nổ ở địa phương cho các cơ quan thông tin đại chúng; đã tổ chức được 35 buổi tuyên truyền cho 3.876 lượt cán bộ, nhân viên, người lao động ở các khu, cụm công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, các hộ kinh doanh trong và quần chúng nhân dân ở các khu dân cư tập trung đông người; tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC tại 505 lượt cơ sở giáo dục với hơn 5000 lượt học sinh, sinh viên tham dự; mở 320 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 14.608 lượt cán bộ, nhân viên, đội viên đội PCCC và bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp sản xuất; phát hành 14.500 cuốn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng. Thường xuyên chỉ đạo tăng cường xây dựng phong trào Toàn dân tham gia PCCC gắn với phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng các xã, phường, thị trấn, cụm dân cư, cơ quan, đơn vị an toàn không để xảy ra cháy nổ, xây dựng, nhân rộng, khen thưởng 51 lượt tập thể, 48 lượt cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong công tác PCCC.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 2.389 cơ sở thuộc diện quản lý về công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC), trong đó Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ quản lý 1.873 cơ sở gồm: 163 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; 103 cửa hàng xăng dầu; 307 cửa hàng kinh doanh gas; 19 chợ, trung tâm thương mại, 376 cơ quan hành chính, 174 khách sạn, nhà nghỉ và 10 cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke (cơ sở loại I: 114, loại II: 479, loại III: 1280). Công an huyện, thị xã, thành phố quản lý 516 cơ sở.

Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 256 vụ cháy, 02 vụ nổ làm chết 10 người, bị thương 19 người; thiệt hại về tài sản khoảng 227,66 triệu đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá hiệu quả công tác chữa cháy, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm, phương pháp, chiến thuật trong thực tiễn chiến đấu để làm tài liệu huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ và tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả.

Trong thời gian qua để đảm bảo các điều kiện về hạ tầng phục vụ cho công tác chữa cháy Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường quan tâm đầu tư cho các điều kiện phục vụ cho công tác chữa cháy như bổ sung các trụ nước chữa cháy, xây dựng các bến lấy nước chữa cháy ở các khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, trong các cơ quan, đơn vị sản xuất ... nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nước phục vụ cho công tác chữa cháy, tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh có 112 trụ nước, bể nước phục vụ công tác chữa cháy. Hằng năm thường xuyên chỉ đạo sở Giao thông vân tải tổ chức kiểm tra, xử lý, giải tỏa ngay các công trình, kiến trúc, cọc, bục, barie không phù hợp, cản trở công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên các tuyến đường khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp.

Phong trào toàn dân tham gia PCCC đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và được quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng rộng rãi, được lồng ghép gắn với các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo hướng tự nguyện, tự phòng, tự quản ở các khu dân cư, khu công nghiệp có nguy cơ cháy, nổ cao. Lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng đã được các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, thường xuyên rà soát, kiện toàn, tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia PCCC, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý sớm các sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.