Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Lục Yên: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về khoáng sản

09/12/2016 10:40:00 Xem cỡ chữ
Ngày 7/12, Tổ Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản huyện Lục Yên đã có buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật cho nhân dân các thôn: Làng Xóa, Nà Dụ và Khau Cuồng, xã An Phú.

Tại các thôn, Tổ công tác của huyện đã giới thiệu hoạt động và những đóng góp to lớn của ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành khai thác khoáng sản đối với nền kinh tế của huyện Lục Yên. Với 24 công ty, doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn, đã tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, với mức thu nhập trung bình từ 4 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, hằng năm các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản đá hoa trắng đã trở thành mũi nhọn của nền kinh tế công nghiệp của huyện Lục Yên, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Ngoài ra, Tổ công tác còn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, như Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Bộ Luật hình sự… Trong đó, tập trung tuyên truyền về chính sách của nhà nước về khoáng sản, nguyên tắc hoạt động khoáng sản, quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác, những hành vi bị cấm và mức xử phạt có liên quan đến hoạt động khoáng sản.

Thông qua buổi tuyên truyền, người dân sẽ nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật, nhất là Luật khoáng sản, để từ đó chấp hành nghiêm quy định của nhà nước, không xảy ra các hành vi vi phạm

 

Theo Trang TTĐT huyện Lục Yên