Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm tại thành phố Yên Bái

14/12/2016 08:56:00 Xem cỡ chữ
Tiếp theo chương trình làm việc, ngày 13/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Yên Bái do đồng chí Đinh Đăng Luận - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2016 tại thành phố Yên Bái.

Trong những năm qua, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố về việc thực hiện chính sách pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn. Thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sản xuất rau an toàn tại 3 xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Văn Phú và thành lập Tổ hợp tác sản xuất rau an toàn với 106 thành viên. Đến nay, việc triển khai thực hiện Đề án đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Các sản phẩm rau an toàn của các tổ hợp tác đã được chứng nhận cơ sở sản xuất rau đủ điều kiện an toàn thực phẩm, được bao gói, có tem nhãn mác rõ ràng, bước đầu được người tiêu dùng ủng hộ, tin dùng.

Thành phố chú trọng đẩy mạnh kiểm soát chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về sản xuất nông sản an toàn thực phẩm cho các hộ chăn nuôi nhằm giúp các hộ dân nắm được các kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất nông sản đảm bảo ATTP.

Trong 5 năm qua, thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm với tổng số 43 đơn vị, trong đó: kinh doanh thực phẩm 36 cơ sở; sản xuất thực phẩm 7 cơ sở; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với sản xuất rượu 2 cơ sở; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với siêu thị 1 cơ sở.

Thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật về ATTP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân về VSATTP; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát của Quốc hội tỉnh Yên Bái ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về ATTP trên địa bàn trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị thành phố tập trung đánh giá, làm rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật về ATTP; việc phân cấp, phân quyền và công tác phối hợp liên ngành với các thành viên Ban chỉ đạo đã chặt chẽ chưa; có vướng mắc, chồng chéo hay không; việc ban hành các văn bản, thông tư, hướng dẫn của các cấp, các ngành của Trung ương, của tỉnh đã thực sự hợp lý, cụ thể, rõ ràng trong triển khai thực hiện ở cơ sở. Đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thành phố để Đoàn Đại biểu biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp phản ánh lên các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

 

Theo Báo Yên Bái