Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Mù Cang Chải giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư của công dân

28/12/2016 08:11:00 Xem cỡ chữ
Huyện đã thành lập Ban Tiếp công dân và đi vào thực hiện nề nếp nên tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh,

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp của các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn, những năm gần đây, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có những chuyển biến tích cực, không xảy ra các vụ khiếu kiện đông người, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.

Huyện đã thành lập Ban Tiếp công dân và đi vào thực hiện nề nếp nên tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh, qua đó giúp lãnh đạo huyện kịp thời chỉ đạo hiệu quả. Đặc biệt, kể từ khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011 có hiệu lực đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan hành chính nghiêm túc tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành với phương châm giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, lấy kết quả giải quyết KNTC là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đã được triển khai với nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, tờ gấp, chiếu đĩa VCD... Trong 9 tháng của năm 2016, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức tiếp 49 lượt công dân (giảm 14 lượt so với cùng kỳ năm 2015), trong đó: tiếp định kỳ của lãnh đạo huyện 15 lượt, tiếp thường xuyên 34 lượt.

Nội dung chủ yếu là tranh chấp đất đai, nguồn nước tưới tiêu giữa các hộ gia đình. UBND huyện đã chỉ đạo và giao cho Thanh tra huyện chủ động phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền cơ sở hòa giải và giải quyết dứt điểm các vụ việc kịp thời, bảo đảm đúng pháp luật.

Đối với việc giải quyết đơn khiếu nại, UBND huyện đã tiếp nhận 10 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; trong đó, có 4 đơn tranh chấp đất đai, 3 đơn tranh chấp nguồn tưới tiêu, 1 đơn xem xét lại việc xét duyệt hồ sơ thi tuyển công chức cấp xã, 1 đơn đề nghị xem xét chế độ chính sách, 1 đơn đề nghị định canh, định cư. Hiện, các vụ việc đều đã xem xét, kết luận và có quyết định giải quyết đúng thời gian quy định. Đối với những đơn không thuộc thẩm quyền, Ban Tiếp công dân của huyện đã chuyển và hướng dẫn công dân đến các cơ quan chuyên môn, UBND các xã xem xét theo thẩm quyền và đến nay đã giải quyết xong.

Dự báo, thời gian tới, tình trạng KNTC, kiến nghị, phản ánh vẫn diễn biến phức tạp nên huyện sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trong việc giải quyết KNTC; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC”; thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết KNTC; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, giải quyết KNTC...

 

Theo Báo Yên Bái