Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đầy lùi tệ nạn ma túy

08/08/2018 15:04:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Xác định rõ công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy, sự quản lý của chính quyền, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Do đó, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị của Yên Bái đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống ma túy tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay toàn tỉnh có 2.673 người nghiện có hồ sơ quản lý

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa các tỉnh giáp ranh Yên Bái - Lào Cai - Sơn La, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các huyện thường xuyên tổ chức giao ban với các huyện bạn, trao đổi thông tin, nắm tình hình tái trồng cây thuốc phiện tại các vùng giáp ranh để tìm biện pháp giải quyết. Kết quả đã phát hiện và phá bỏ được 1.360m2 diện tích trồng cây thuốc phiện (trong đó huyện Mù Cang Chải 320m2, huyện Trạm Tấu 1.040m2). So với niên vụ năm 2017 diện tích tái trồng cây thuốc phiện được phát hiện phá bỏ đã giảm 4.259m2. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và bắt giữ 83 vụ, 139 đối tượng phạm tội về ma tuý (so với cùng kỳ năm 2017 giảm 15 vụ, giảm 24 đối tượng), trong đó xác lập đấu tranh với 16 chuyên án, đã khám phá 14 chuyên án, bắt giữ 24 đối tượng. Thu giữ 9.798,42 gam hêrôin; 152,9 gam ma túy tổng hợp; 10.613 gam thuốc phiện; 53 kg quả thuốc phiện tươi...

Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát số người nghiện ma tuý và xác minh làm rõ số người nghi nghiện trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã phối hợp điều tra, rà soát 2.917 người nghiện. Trong đó cuối năm 2017 còn 2.728 người nghiện, phát hiện tái nghiện 10 người (so với cùng kỳ năm 2017 giảm 22 người, 10/32), phát hiện nghiện mới 179 người (so với cùng kỳ 2017 tăng 20 người, 179/159). Đã giải quyết được 244 người nghiện bằng các biện pháp, trong đó bắt truy tố 22 người; đưa vào Cơ sở chữa bệnh 76 người; áp dụng các biện pháp khác 146 người.

Hiện nay toàn tỉnh có 2.673 người nghiện có hồ sơ quản lý (so với cùng kỳ năm 2017 giảm 36 người), trong đó cơ sở chữa bệnh 343 người, Trại tạm giam 85 đối tượng, ngoài xã hội 2.245 người. Đến nay các cơ sở trên địa bàn tỉnh đang điều trị cho 1.044 người, so với cùng kỳ năm 2017 tăng gấp 1,02 lần (1044/1018) đạt 76 % (1044/1370) chỉ tiêu tỉnh giao năm 2018.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 21/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh; Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và các văn bản khác của tỉnh có liên quan đến công tác phòng chống và cai nghiện ma túy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nhóm người có nguy cơ cao mắc nghiện, trong đó chú ý các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Phát động phong trào cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghiện; xây dựng các mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Tiến hành rà soát, thống kê, phân loại, quản lý chặt chẽ người sử dụng, người nghiện ma túy, người tái nghiện, người đang cai nghiện, người đang điều trị thay thế bằng Methadone, đối tượng phạm tội về ma túy để có các biện pháp, giải pháp cụ thể, phù hợp trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, xóa bỏ các tụ điểm về mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện thường xuyên việc triệt phá, không để tái trồng cây có chất ma túy; tăng cường công tác điều tra, phát hiện, bắt giữ, truy tố và xét xử nghiêm các loại tội phạm về ma túy. Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy. Mở rộng điều trị thay thế bằng Melhadone, gắn với cơ sở vật chất y tế sẵn có tại địa phương. Đầu tư cơ sở vật chất cho cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, năng lực hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Triển khai thí điểm điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex trên địa bàn tỉnh.

BBT