Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

340 cán bộ, hội viên nông dân được tập huấn, truyền thông về phòng, chống ma túy

08/08/2018 15:30:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp Ban Dân số, Xã hội, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 4 hội nghị tập huấn, truyền thông về phòng chống ma túy cho 340 cán bộ cơ sở, chi Hội và tuyên truyền viên cơ sở, và hội viên nông dân nòng cốt tại các huyện Trấn Yên, Yên Bình và Thành phố Yên Bái.

Đại diện Công an huyện Yên Bình truyền đạt truyền đạt nội dung tập huấn cho cán bộ, HVND huyện Yên Bình

Tại các Hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên là các đồng chí: Đại tá Tạ Đức Ninh - trưởng phòng Thường trực Chương trình Quốc trình Quốc gia phòng, chống ma túy (Bộ Công an) và các đồng chí phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Công an huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác và phòng, chống ma túy; thông tin nhanh tình hình ma túy, các loại tội phạm ma túy trên địa bàn cả nước và hiện nay đang có tại địa phương; Quán triệt nội dung Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Kết luận 95-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới …

Thông qua lớp tập huấn, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân đối với công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy và các loại tội phạm ma túy; đồng thời xây dựng đội ngũ cốt cán ở cơ sở trở thành những tuyên truyền viên tích cực của Hội trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.  

Ban Biên tập